Tallinna Tehnikaülikool

1. septembrist hakkasid kehtima Tallinna Tehnikaülikooli senati uue koosseisu volitused. Ühtlasi jõustus selle uus nimi senat, kandes varasemalt nimetust nõukogu.

Uue nime sai ka senine kuratoorium, olles 1. septembrist nõukogu. 

Muudatuse tingis uus kõrgharidusseadus, mille ettevalmistamisel lepiti kokku, et ülikoolide seadustes ei muudeta nende juhtimise põhimõtteid, vaid ühtlustatakse juhtorganite nimetusi ja ülesandeid. Sellest tulenevalt muudeti ka tehnikaülikooli põhikirja, kus uued nimetused said endale senised kuratoorium ja nõukogu, kandes nüüdsest vastavalt nimesid nõukogu ja senat.

Nõukogu (varasemalt kuratoorium) on ülikooli kõrgeim juhtorgan, kes vastutab ülikooli arengu eest, teeb ülikooli pikaajalistest huvidest lähtudes valikuid ülikooli arenguprioriteetide osas ja tagab tema eesmärkide saavutamise.

Senat (varasemalt nõukogu) on ülikooli akadeemiline otsustuskogu, kes vastutab ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse ning kõrge akadeemilise taseme tagamise eest.

Tallinna Tehnikaülikooli senatisse kuulub kokku 27 inimest, kelle hulgas on ülikooli prorektorid, dekaanid, kõikide teaduskondade akadeemilise personali esindajad ja üliõpilaste esindajad. Senati esimees on ülikooli rektor. 

Tallinna Tehnikaülikooli struktuur ja juhtimine

Laeb infot...