Tallinna Tehnikaülikool

Tartust pärit Sigrid Harjo lõpetas äsja Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppekava „Digimuutused ettevõttes“ neljanda lennuna. Ta töötab EASi ja KredExi ühendorganisatsioonis juhatuse liikmena, vastutades välisinvesteeringute, turismi ja toetuste valdkonna eest. Ta märgib, et talle meeldib ta töö, sest tal on suurepärane meeskond, ambitsioonikad kliendid ning soov meie riigi ja ettevõtete heaks panustada.

Sigrid Harjo
Sigrid Harjo. Foto: erakogu

Mis Sind selle õppekava juures kõige rohkem köitis? 

Mulle meeldis, et siin õppima asumiseks  ei pea olema IT-tausta ega inseneriharidust, vaid kogemus juhina, huvi teema vastu ning tahe muutuda ja muuta. Olin kuulnud mitmelt tuttavalt selle õppekava kohta väga head tagasisidet, kuid samuti sõbralikku hoiatust, et ees ootab „paras ralli“ nii tempo kui koormuse mõttes. Ja ega nad eksinud – aasta oligi väga intensiivne, täis uusi teadmisi, sisukaid arutelusid ning väga ägedaid inimesi nii õppejõudude kui kaastudengitena! 

Mida iga ettevõttejuht peaks digimuutustest teadma? 

Kuna tänapäeval on digiteemad loomulik osa ettevõtte juhi laual olevatest teemadest, siis on juhi jaoks oluline saada aru selles valdkonnas maailmas toimuvast, orienteeruda raamistikes ja tööriistades, saada aru digimuutuste mõjust ärimudelile ja uutest konkurentsieelistest, mida need muutused tema organisatsioonis kaasa võiks tuua.  

Kuidas mõjutab digirevolutsioon ettevõtteid, nende juhtimist?  

Digirevolutsioon mõjutab meid kõiki ja kõikjal. Ettevõtte seisukohalt ei tähenda digistamine üksnes muutuseid tarkvaras, see on kogu ettevõtte juhtimise, strateegia, eesmärkide, oskuste, teadmiste ja tarkvara koostöö. Digiteerimine pole valik, vaid ainus võimalus konkurentsivõime säilitamiseks või tõstmiseks. Juhina pead otsustamisel digiteerimise mõjudest aru saama ja tegema valiku: uju või upu! 

Mis on olnud kõige põnevam kogemus nende õpingute jooksul?  

Õpitud ained olid igaüks omast vaatenurgast põnevad, iga õppejõud oli isiksus, kellel oli oma valdkonnas suurepärane teadmine ja kogemus edasi anda ning oskus nügida tudengeid korralikult pingutama. 

Kuna minu viimastest magistriõpingutest on möödas ligi paarkümmend aastat, siis oli suureks positiivseks üllatuseks õpingute formaat. Suur osa õppetööst ei toimunud klassiruumis, vaid enne seminare-loenguid ning nende vahel kas individuaalsete või grupitöödena.  

Minu jaoks oli suureks väärtuseks koos veedetud aeg teiste tudengitega, nende kogemuste kuulamine ja ühine meeskonnatöö. Ülikool oli ülimalt oskuslikult pannud kokku väga erineva tausta ja kogemusega inimesed, kellega vestlused rikastasid minu maailmapilti ning nad olid ka inimestena väga toredad ja hea huumorisoonega inimesed. 

Selline üksteisega avatult kogemuste jagamine ja teineteise õppetöös toetamine oli ülimalt äge kogemus! 

Last, but not least – kursuse programmijuht Kristjan Rebane oli väga aktiivne, abivalmis, hooliv ja kogu aeg lahendusi otsiv-leidev. Selline pühendumine on erakordne ja imetlusväärne! 

Anna mõni soovitus töö ja õpingute ühitamiseks. 

Oluliselt kergem on läbida ainet olukorras, mil töö juures on samal ajal toimumas mõne suurema digimuudatuse läbiviimine, tarkvara juurutamine vmt. Sellisel juhul on seoste loomine enda jaoks oluliselt kergem ja ka töö tulemusel praktiline väljund olemas.  

Nimeta mõni üllatav teadmine, mida Sa enne neid õpinguid ei teadnud. 

Hakkasin mõtlema asjadele varasemast teisiti, looma erinevaid seoseid ja analüüsima olukordi ühes või teises aines käsitletud lähenemise alusel.  

Lisaks ma poleks eales arvanud, et andmeanalüüsis erinevate süsteemide-vahendite kasutamine võib olla nii kaasahaarav! See on väga hea tunne, kui jõuad pärast täielikku mugavustsoonist väljatulekut ja uues olukorras „ujuma õppimist“ lõpuks tulemuseni ehk et vaatamata raskustele oled hakkama saanud! 

Kas vahel tundub, et tehnoloogilised võimalused kasvavad üle pea ja muutuvad liiga kiiresti, et neil järge pidada? Kas VR, AI, IoT, Big Data või mõni muu digitehnoloogia leiab üha sagedamini ära märkimist sinu ettevõtlusvaldkonna kontekstis? Digitehnoloogiad on raputanud juba mitmeid sektoreid ja ilmuvad välja üha uutes kohtades, kus seni neil rakendust polnud. Digimuutused ettevõttes üheaastane õppekava on kokku pandud spetsiaalselt sulle, kui oled mitte-IT sektori ettevõtte juht või juhtivtöötaja ning vajad oma firma töö korraldamisel ning kavandamisel paremat arusaamist info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate ehk digitehnoloogiate kasutamise võimalustest ning riskidest. Tutvu õppekavaga: taltech.ee/digimuutused-ettevottes

Laeb infot...