Tallinna Tehnikaülikool

IT-spetsialistide hulgast kostab viimasel ajal üha sagedamini arutlusi GitOpsi ning DevOpsi teemadel. GitOps kui mõiste on endiselt haibi faasis, kuid selle potentsiaal ning positiivne mõju võivad osutuda väga suureks. Uurime, kuidas sujub selle kasutuselevõtt siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses (SMIT), kus GitOpsi juurutamine on täie hooga käimas.

IT

Kas GitOps täiendab DevOpsi loodetult? Kas infrastruktuur-kui-kood aitab saavutada sujuvama ja kiirema tarkvara arendamise? Selle üle arutleb TalTechi IT-süsteemide administreerimise õppekava programmijuht ning SMIT-i baasteenuste valdkonna arhitekt Siim Vene.

Klassikaliselt on vajalikud infra ressursid ka pidev konfliktide allikas

Siim Vene nendib, et rakenduste tööks vajalike teenuste tellimine (näiteks virtuaalserverid, tulemüürireeglid, koormusjaoturite seaded) on ettevõtetes arendajate ja IT-osakonna vaheline tüüpiliselt aeganõudev tegevus, mis põhjustab sageli vastasseise. Halvemal juhul võib arendajatel kuluda päevi või koguni nädalaid selleks, et oma tööga edasi minna või vajalik ärirakendus tööle panna.

GitOpsi näol on tegemist uudse lähenemisega sellele, kuidas infosüsteeme on võimalik tarnida ja ka hallata. Raamistik üritab neid kitsaskohti lahendada sellega, et rakenduse tööks vajalik taristu või platvormiteenuse ressurss kirjeldatakse deklaratiivselt arendajate poolt konfiguratsioon-kui-koodi abil ning tarnitakse automaatselt ja iseteeninduslikult, mis tähendab, et arendajad ei pea enam teiste osakondade spetsialistide taga nii palju ootama või erinevate protsesside keerukusest sõltuma.

GitOpsi kontseptsioon tugineb väga suures osas tarkvaraarenduse põhimõtetel ja see tagab, et meeskonnad, kes oma töös kasutavad kaasaegseid tarkvaraarenduse tööriistu, saavad need hõlpsasti kasutusele võtta. Teisalt on muutused siiski üsna suured ja põhimõttelised. Kui varasemalt oli nii arendajatel kui ka süsteemiadministraatoritel teadmine peamiselt oma domeeni spetsiifikast, siis nüüd peavad nad olema võimelised vastastikku rohkem teadmisi omandama hakkama.

Muutused on suured

Vene nendib, et pea kõik eluvaldkonnad on mingitpidi seotud infotehnoloogiaga. Infotehnoloogia omakorda aga on praegu hästi kiires muutumises. Ettevõtted ja organisatsioonid püüavad sellega sammu hoida ning muutused toimuvad ka IT-ga seotud spetsialistide töös.

Viimaste aastate suurim „maalihe“ on Vene sõnul see, et kui klassikaliselt on IT-administraatorid hallanud süsteeme üsna kitsalt ja tihtipeale süsteemide spetsiifiliste tööriistadega, siis praegused trendid sunnivad kasutama üha rohkem arendajate tööriistakohvris sisalduvat, nagu näiteks tarkvara koodihoidlad või koodi tarnimise tööriistad. „On paratamatus, et juba lähiaastail hakkab süsteemide administreerimine aina rohkem sarnanema teenuste arendamisele, mis toob kaasa väiksema vajaduse administraatori profiiliga spetsialistide järele, kes ei suuda muudatusega kaasa tulla ning arenduse tööpõhimõtteid endale selgeks teha,“ nendib Vene.

Muutused, nagu öeldud, on suured, kuid näiteks küsimust teemal DevOps vs. GitOps nimetab Vene siiski pigem ühe mündi eri poolteks. „Need ei ole otseselt vastanduvad kontseptsioonid, ühte võib pidada rohkem filosoofiaks ning teist selle filosoofia rakendamise meetodiks,“ kinnitab DevOpsi juurutamise kohta magistritöö kaitsnud Vene.

Vene, kes tegeleb SMIT-is igapäevaselt arhitektina ka e-riigi alustalade GitOpsile liigutamisega, märgib, et Eesti ettevõtted ja ka riigiasutused tunnevad selle kogemuse vastu päris suurt huvi. Miks uut lähenemist aga üldse vaja on?

Killustunud info ja tööriistad

Vajaduse GitOpsi kasutamise järele tingib Siim Vene sõnul lisaks see, et hämmastavalt paljudes ettevõtetes puudub lõplik selgus selle kohta, millise seadistusega infosüsteemide tööks vajalikud serverid ja teenused on.

„Igas organisatsioonis ei ole võimalik toetuda sellele, et olemas on üks „patsiga poiss“, kes kõike peast teab,“ nendib Vene.

Reaalsus on tema sõnul ka see, et kui süsteeme kasutama hakates luuakse arhitektuur ja ka tarnete kirjeldused, siis paigaldusi ja muudatusi viiakse läbi sageli käsitsi. See tähendab, et need jäävad mõnikord üldse kirjeldamata või on dokumenteeritud puudulikult. Kui aga süsteemiga midagi juhtub, siis on süsteemi töö taastamise jaoks vajalikku infot väga raske leida, see on killustunud erinevate dokumenteerimissüsteemide vahel ning võib juhtuda, et teadmine süsteemi seadistuste kohta, mis „päriselt toodangus“ olemas on, puudub.

„Just see ongi koht, mida üritab adresseerida GitOps – süsteemide tarne kirjeldus konfiguratsiooni kohta on koodina deklaratiivselt kirjeldatud. Kui protsessid ja süsteemid on õigesti juurutatud, ongi see kood n-ö tõde, mis sul toodangus päriselt on,“ toob Vene välja GitOpsi plussi, mis tagab, et tekib n-ö elav süsteemi dokumentatsioon, mis toimib ühtlasi ka taasteplaanina. Just viimane oli üks olulistest argumentidest, mis tõukas SMIT-i otsustama, et vajalik on üle minna GitOpsi metoodikale.

„Loomulikult teevad organisatsioonid oma süsteemide taasteplaane, aga siiski tuleb alati ette probleeme, kui päriselt midagi juhtub ja on vaja hakata taastama. Kui liigume üle GitOpsi metoodikale, on konkreetse infosüsteemi konfiguratsioon ka koodina olemas ja probleemi saab lahendada näiteks viimase töötanud versiooni uuesti tarnimisega,“ viitab Vene veel.

Lisaks, kui üsna klassikaline on see, et arendusmeeskonnad peavad ettevõtetes sageli n-ö pimeduses kobama ega tea täpselt, mida on administraatorid nende süsteemides teinud, siis GitOps eeldab suuresti platvormiteenuste iseteeninduslikku tarbimist ja ka arendajate jaoks läbipaistvamaks muutumist. Administraatoritega suhtlemine võiks ideaalis taanduda keerulisemate lahenduste juures konsulteerimisele.

Kuidas tajub muutust tavakasutaja?

Siim Vene sõnul ei näe infosüsteemi lõppkasutaja muutust otseselt, küll aga võib see välja paista näiteks töökindlama veebirakenduse või mugavama kasutajaliidese näol.

„Selle asemel et kulutada aega ja energiat mingi serveri või koormusjaoturi tellimisele muudatuste halduse piletisüsteemi kaudu, saavad arendajad rohkem keskenduda infosüsteemi funktsioonide arendamisele – luua näiteks automaatsema ja seega kiirema piiriületuspunkti,“ toob Vene näite.

Ta lisab, et tegu on n-ö nullenergiamänguga – arendaja kompetentsist on alati puudus ning nende elu peab toetama nii palju kui võimalik, et nad saaksid rohkem keskenduda päris väärtuse loomisele.

Kui liikuda riigisektorist välja ja kõnelda ka eraettevõtetest, siis missugused neist võiksid eelkõige kaaluda üleminekut GitOpsile?

„Kõik!“ on Vene konkreetne. Ta nendib, et kahtlemata nõuab GitOpsile üleminek õppimist ja omajagu ressursse, aga selle toimima saamise kasu ei sa alahinnata. SMIT-i tegutsemist selles vallas jälgitakse kõigis riigi IT-majades suure huviga.

Vene avaldab, et muuhulgas vahetatakse väga hea meelega kogemusi riigi infotehnoloogiakeskusega (RIT). „Koostöö on päris tihe ja hea ning kuna RIT-is praegu alles arendatakse välja platvormi ja infrastruktuuriteenuseid, mis baseeruvad samamoodi GitOpsi põhimõtetel, siis kindlasti saab efekt olema suurem, kui SMIT-i kogemust ja õppetunde saab ära kasutada ka seal,“ ütleb Vene.

Ta toob aga välja, et päris paljudes organisatsioonides on sellisel kujul protsesside digitaliseerimine ja muutused paraku raskendatud, sest ei jagu pädevaid spetsialiste.

Kui heita pilk näiteks 2022. aastal avaldatud OSKA uuringule, selgub, et Eestis on aastaks 2027 vaja enam kui 18 000 uut IKT-töötajat – nende seas 12 000 tarkvaraarendajat, analüütikut ja testijat.

Tallinna tehnikaülikoolis teadvustatakse tööstuses toimuvaid trende. Näiteks IT-süsteemide administreerimise õppekavas on viimastel aastatel kasvanud skriptimise ja automatiseerimise õpetamise osakaal ning õppetöösse põimitakse aina enam ka juba GitOpsi põhimõtteid.


Tööpõld on seega lai ja kui teema tekitas huvi, saad TalTechi IT-süsteemide administreerimise õppekava kohta lähemalt lugeda SIIT.


Vastuvõtt TalTechi on juba avatud! Avaldusi saab esitada 4. juuli keskpäevani.
Vaata lähemalt

Laeb infot...