Tallinna Tehnikaülikool

Iseseisvuspäeva eel tänab ja tunnustab Eesti Vabariik oma teenetemärkidega inimesi, tänu kelle tööle ja tegevusele on Eesti muutunud paremaks paigaks. Sealhulgas teadlasi, kes on panustanud targa rahva kujundamisse, arendanud rahvusvahelist koostööd ning aidanud meie teadust tipptasemele viia.

Teiste silmapaistvate Eesti inimeste seas saab Valgetähe IV klassi teenetemärgi Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi professor Siim Veski.

Siim Veski
Foto: Karl-Kristjan Nigesen

Professor Siim Veski teadustöö on keskendunud viimase kümne tuhande aasta keskkonnamuutuste, elustiku ja inimmõju uurimisele. Selle temaatika olulisust ja kaasaegsust näitab talle 2022. a. Eesti Vabariigi teaduspreemia toonud tööde seeria "Mineviku õppetunnid: jääajajärgne keskkond muutuva kliima ja kasvava inimmõju tingimustes". Professor Veski on viljakalt publitseeriv ja väga hästi tsiteeritud geoloog. Ta on mitmete kodumaiste ja rahvusvaheliste erialaseltside ja -ühenduste liige.

Siim Veski on ka väsimatu teaduse populariseerija (olles muu hulgas Äksi Jääaja keskuse teadussisu konsultant) ning vastutab maateaduste olümpiaadi korraldamise eest Eestis. Olümpiaadi kaudu loodetakse tõsta geoloogi, kui Eestile üliolulise ja auväärse ameti, populaarsust noorte hulgas. Maateaduste olümpiaad on saavutanud kindla koha teiste Eesti olümpiaadide hulgas. Siim Veski juhitud meeskonna väga kõrget taset näitab 2022. a. Eesti võistkonna rahvusvahelistelt võistlustelt toodud kümme medalit, mille hulgas nii individuaalsed kui ka meeskondlikud kullad.

„Riigi teenetemärgid on tunnustus Eesti inimestele ja meie toetajatele välisriikides nende pühendumuse, igapäevase visaduse, ka vapruse eest. Neid kõiki – erinevate elualade esindajaid – ühendab sihikindlus kutsetöös või kogukondlikus tegevuses ning nende summa annab Eestile jõu ja sitkuse, teadmised ja ettevõtlikkuse, hoolimise ja tähelepanelikkuse,“ rõhutas president Alar Karis riigi teenetemärkide andmise otsuse eessõnas.

Laeb infot...