Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool tunnustab kord aastas oma vilistlasi aasta vilistlase tiitliga. Täna, 17. septembril Tallinna Tehnikaülikooli 101. aastapäeva akadeemilisel aktusel kuulutati aasta vilistlaseks 2019 Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp.

Sirje Potisepp

„Eesti ei ole just rikas oma maavaradelt ning lihtsustatult võib öelda, et meil ongi vaid puit, toit ja põlevkivi. Sirje Potisepa panus kodumaise toiduainetööstuse arengusse on raske ülehinnata. Vedades igapäevaselt Eesti Toiduainetööstuse Liitu on ta loonud kestva ja püsiva jalajälje Eesti toidu väärindamisse ning sellega koos Eesti elu edendamisse,“ ütles TalTechi vilistlaskogu esimees Robert Kitt.

„Kannan uhkusega Tallinna Tehnikaülikooli Aasta Vilistlase tiitlit, mis on tunnustus mitte üksi mulle vaid kogu toidusektorile. Toiduliidu juhina on minu südameasi aidata kaasa, et teadus ja arendustöö ning tootmise vahel oleks sünergia,“ ütles ülikooli 2019. aasta aasta vilistlase tiitliga pärjatud Toiduliidu juht Sirje Potisepp. „Eestis on tugev toidutööstus ja selles on Tallinna Tehnikaülikoolil suur roll. Oskus käia ajaga kaasas, hoida ja rakendada ka kunagisi lõpetanuid – just see teeb Tallinna Tehnikaülikooli minu jaoks eriliseks,“ ütles Potisepp. „Mulle meeldib see tunne, et olen ka täna oma ülikooliga seotud – see on nagu elukestev õpe,“ sõnas ta.

Varasematel aastatel on aasta vilistlase tunnustuse saanud mitmed Eesti ühiskonnas olulised inimesed, kes ühtlasi panustanud Tallinna Tehnikaülikooli arengusse, näiteks Tiit Vähi (1996), Toomas Luman (1999), Tiina Mõis (2005), Erkki Raasuke (2008), Hardi Meybaum (2013), Marek Helm (2016), Henrik Hololei (2018) jpt.

Aasta vilistlaste valimise traditsioon sai alguse 1996. aastal, kui Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu juhatus kinnitas oma otsusega sellekohase statuudi. Aunimetuse saab vilistlane, kelle tegevus on oluliselt edendanud Eesti ühiskonda hariduse, teaduse, tehnika, majanduse või kultuuri valdkonnas või kellel on väljapaistvaid teeneid Tallinna Tehnikaülikooli ees.

Laeb infot...