Tallinna Tehnikaülikool

Tehnikaülikooli uute tudengite vastuvõtt algas 1. jaanuaril ning tänaseks on I ja II astme õppekavadel avalduse koostamist alustanud või avalduse juba esitanud kokku 897 sisseastujat, neist eestimaalaste avaldusi on 561 ja välismaalaste avaldusi 336. Kvalifitseeruvaid avaldusi on sealhulgas kokku  496 (eestimaalaste avaldusi 277, välismaalastel 219).

Õppeastmete lõikes on avaldusi enam I astme õppekavadel, 476 (eestimaalased 376, välismaalased 100). Magistriõppes  on kokku 421 avaldust (eestimaalastelt 185 ja välismaalastelt 236).

Tänaseks on sisseastujatele tehtud ka juba esimesed õppekoha pakkumised, kokku 206 (neist 32 eestimaalastele ja 174 välismaalastele), õppima tuleku on kinnitanud 165 uut üliõpilast (sh 14 eestimaalast ja 151 välismaalast). Välismaalastest kandideerijad, kellele on õppekoha pakkumised tehtud, on olnud õppekoha ootel alates eelmisest vastuvõtust, kui seoses epideemiaga ei olnud võimalik õpinguid sügisel alustada.

Esimene sisseastumiskatsete periood eestimaalastele on veebruari esimesel nädalal. Kandidaadid saavad peale sisseastumiskatse positiivsele tulemusele sooritamist kohe kindlustunde, et õppekoht on neid sügisel ootamas.

Laeb infot...