Tallinna Tehnikaülikool

Kevadsemestril 2022 alustas Tehnikaülikoolis esmakordselt õppeaine "Sissejuhatus ringmajandusse", mille läbiviimisesse on kaasatud õppejõud kolmest teaduskonnast. Rõhk on ringmajanduse põhimõtete ja ka rakendamise võimaluste tutvustamisel erinevates valdkondades. Õppeaine läbinud õppur saab ülevaate toote elutsüklist, olelusringist, rohelistest energiatehnoloogiatest, maavaradest, jäätmete temaatikast ja rohelisest keemiast. Pikemalt peatutakse ringmajanduse rakendamise võimalustel puidu-, plasti-, tekstiili- ja rõivatööstuses ning ehitussektoris.

Ringmajandus

Õppeaine vastutava õppejõu, vanemlektor Tiia Plamuse hinnangul on vabaõppeaine osutunud väga populaarseks, deklareerunud on üle 60 õppuri kõikidest Tallinna Tehnikaülikooli teaduskondadest, lisaks avatud ülikooli õppurid. „Eesmärk ongi kõnetada laia ringi huvilisi ning anda neile valdkonna alusteadmisi,“ lausus Plamus. „Õppeaine on uuesti kavas juba sügissemestril 2022 ning siis juba kohustusliku õppeainena materjalitehnoloogia eriala üliõpilastele, kuid vabaõppeainena saavad seda endiselt deklareerida kõik huvilised."

Laeb infot...