Tallinna Tehnikaülikool

Kui Sofia Kruusalu 2017. aastal Tallinna Arte Gümnaasiumi lõpetas, teadis ta vaid, et talle sobis matemaatika ning ta tahtis kindlasti õppida midagi rakenduslikku. Just nende nüanssidega rakendusliku majandusteaduse eriala Sofiat köitiski. Esimese erialase töökogemuse sai ta juba õpingute ajal praktikatel käies. Kolmanda kursuse alguses alustas ta tööd Deloitte’s maksukonsultandina, peale bakalaureuseõppe lõppu läks tööle Statistikaametisse analüütikuks. 2021. aastal astus Sofia ka Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi magistriõppesse. Lisaks õppimisele ja töötamisele tegeleb ta väga palju spordiga ning 2021. aastal saavutas ta Eesti Triatloni karikasarjas oma vanuseklassis esimese koha. Õppimise, töö ja trennide vahel jõuab ka mõne raamatu kätte võtta.  

Sofia Kruusalu
Sofia Kruusalu. Foto: erakogu

Mida on vaja ettevõttel turul läbilöömiseks? 

Kui varem võis läbi lüüa vaid hea ideega, siis arvestades, kui palju ilmub turule uusi ettevõtteid uute lahenduste ja imeliste ideedega, ei pruugi see enam nii lihtsalt õnnestuda. Kindlasti on tähtis mõelda ka ettevõtte imagole ja kas see ettevõte on välisele maailmale üldse nähtav. Ja nagu iga asjaga, mängib suurt või väikest rolli ka õnn. Nii et kui ettevõte ebaõnnestus, siis ei pruukinud probleem olla halvas idees või kehvas turunduses, vaid vales ajastuses. 

Kuhu sa kindlasti investeerida ei soovita?   

Kõige parem viis, kuidas teada saada, kuhu mitte investeerida, on enda haridusse ja teadmistesse investeerides. Aeg mängib tähtsat rolli selles, mis valdkonda või ettevõttesse ei ole mõtet investeerida. Kui täna midagi välja tuua, kuhu mitte investeerida, siis homme ei pruugi see enam tõsi olla. Seega kõige parema vaate saabki siis, kui ise uurida, mis maailmas toimub ja millistel ettevõtetel/valdkondadel on hetkel kehvad ajad. 

Kirjelda ideaalset majandusmudelit, mis kohtleb hästi pakkujat, tarbijat ja planeeti. 

Ideaalses majanduses kohtleksid pakkujad kõiki tarbijaid võrdselt ega kasutaks ära ebasoodsaid aegu. Näiteks Ukraina sõja põgenike tõttu suurenes Eestis järsult nõudlus üürikorterite vastu, mis tavalise majandusmudeli alusel suurendaks turul olevate üürikorterite hindu. Kuid sõjapõgenike olukorrale mõeldes ideaalses maailmas üürileandjad ei tõstaks üürihindu, et saada täiendavat kasu tarbijate jaoks ebasoodsast olukorrast. Ideaalse majandusmudeli puhul arvestaksid nii tootjad kui ka tarbijad ka planeediga ehk jälgiks, kas nende tootmise või tarbimise tagajärjena keskkond halveneb.   

Üks lõbus seik, mis on sel erialal töötades ette tulnud. 

2020. aasta suvel peale bakalaureuseõppe lõppu suundusin tööle Statistikaametisse. Tol hetkel ei töötanud seal ühtegi tuttavat. Sügisest aga hakkasid toimuma tiimis liikumised ning vanade kolleegide lahkudes tulid uued noored asemele – minu kolleegideks sattusid bakalaureuse kursusekaaslased. 

Mis on Euribor ja millest sõltub selle suurus? Miks paljud ettevõtted ei jõua viienda sünnipäevani? Kas mõistlikum on investeerida aktsiatesse, võlakirjadesse, fondidesse või soetada hoopis kinnisvara? Mõtesta sisuline majandus enda jaoks ja õpi rakenduslikku majandusteadust. Tutvu rakendusliku majandusteaduse bakalaureusekavaga: taltech.ee/majandusteadus

Laeb infot...