Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool,  Tartu Ülikool, Tartu Teaduspark ning teadus- ja ärilinnak Tehnopol tegid algust väikefondivalitseja SmartCapi tellitud tervisetehnoloogiaid ja -teenuseid arendava programmiga Tervise Teaduskiirendi.

Tervise Teaduskiirendi

6. aprillil oli Tartu Ülikoolis Teaduskiirendi avaüritus. Sellega tehti algus ühe projekti suurima eesmärgi saavutamiseks – kaardistada tervisetehnoloogiate valdkonna ökosüsteem, mõistmaks valdkonna vajadusi, kitsaskohti ja võimalusi.  

“Selle projekti raames plaanime kombineerida meie suurepärase startup-ökosüsteemi, investorkogukonnad, teadusasutused ja riigi otsustajad,” kommenteeris algatuse olulisust Tartu Ülikooli Ettevõtlus- ja Innovatsioonikeskuse juht Kristel Reim.  

Koostöös selguvad kitsaskohad 

COVID-19 pandeemia on viimase kahe aasta jooksul teinud selgeks, et tervisetehnoloogiate valdkonnas on arenemisruumi veel küll, seda nii kommunikatsioonis, diagnostikas, eri tehnoloogiate kombineerimises ja paljus muus. Ökosüsteemi uurimine aitab seega mõista, milliseid probleeme iduettevõtetele suunatud kiirendiprogramm kõige enam peaks lahendama, saades sisendit teiste seas haiglatelt, investoritelt, ülikoolidelt, klientidelt. 

„Raske on alahinnata tervisetehnoloogiatele suunatud teaduskiirendi rolli Eesti startup-ökosüsteemis. Tehnopol Startup Inkubaator toetab igal aastal ligi 100 alustava ettevõtte teekonda investorvalmiduseni ning hea meel on näha, et üha rohkem on nende seas ka teadusmahukaid tiime. Ootame kõiki tervisetehnoloogiatele keskenduvaid ülikoolide teadusmeeskondi ning valdkonna startupe nii Eestist kui ka lähiriikidest juba 19. aprillil Tallinnas toimuvale ideepäevale, kus räägime valdkonna trendidest ning teaduskiirendi täpsemast sisust,“ ütles Tehnopol Startup Inkubaatori juht Kadri Tammai.  

Programm toob kokku kõige potentsiaalikamad 

“Tervise Teaduskiirendi aitab viia kokku teadlased, väsimatud iduettevõtjad ning vilkad teaduspõhise äri- ja tootearenduse professionaalid. Kiirendi polegi siin võib-olla täielikult õige mõiste. Tegemist on unikaalse rätsepaülikonnaga – programmiga, kus süvenetakse varase faasi ideede sisulisse olemusse ning koostöös idee autoritega tekib võimalus välja töötada kõige veekindlam plaan, kuidas idee maailmatasemel toote või teenuseni viia,“ selgitas Tallinna Tehnikaülikooli kiirendi projektijuht Rainis Venta programmi olemust.   

Teaduskiirendi programmi eesmärk on äripotentsiaaliga teadussaavutuste tuvastamine ning nende kõrgemale tehnoloogia valmidustasemele viimine. Selleks saavad osalevad meeskonnad või iduettevõtted toetust summas 17 000 eurot. Samuti korraldatakse projektiperioodil nii Tallinnas kui Tartus üritusi, mis aitavad tuvastada meeskondi ja algatusi ülikoolidest ning arendada nende toodet või teenust.   

Tartu Teaduspargi juhatuse liige Andrus Kurvits kirjeldas, milliseid ettevõtteid programmi oodatakse: “Tervisetehnoloogiate alla sobivad nii e-tervise, biotehnoloogia, geneetika, kui tervise- ja ravimajanduse valdkonna suuri ja olulisi probleeme kõnetavad lahendused. Tervise Teaduskiirendi programmiga liitunud meeskonnad saavad praktilisi äriarenduse ja investorvalmidusega seotud teenuseid ja kohtumisi ning rahalist tuge prototüüpimisega seotud arendusplaani elluviimiseks.” 

Tartu Ülikool (TÜ) on vanim ja suurim Eestis tegutsev ülikool. TÜ teadlastest 42 kuulub 1% enim viidatud maailma teadlase hulka ja siin õpib enam kui 14 000 tudengit. TÜ on aktiivselt tegelenud teadusmahukate ja kõrgtehnoloogiliste ettevõtete arendamisega 1990-ndate aastate lõpust. Tänaseks on TÜ-l 57 hargettevõtet (spin-off ettevõtet), kus töötab üle 500 tippspetsialisti. Nende ettevõtete müügikäive on enam kui 40 miljonit eurot aastas.   

Eesti ainsa tehnoloogiaülikoolina on Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) inseneri- ja tehnikahariduse lipulaev Eestis. TalTechi hariduse unikaalsus peitub tehnika-, loodus-, täppis-, majandus- ja terviseteaduste sünergias, mis aitab kaasa uute ideede sünnile. TalTech on algatanud ja osaleb erinevates ettevõtlust ja innovatsiooni toetavates tegevustes (nt. äriideede konkurss, Adapter, Prototron), mille eesmärgiks on toetada üliõpilaste ja töötajate ettevõtlikkust aga ka koostööd ettevõtetega.  

SA Tartu Teaduspark on juba 30 aastat tehnoloogia- ja teadusmahuka ettevõtluse kodu. Tartu Teaduspargi kui innovatsiooni tugistruktuuri missiooniks on teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete tekke, arendamise ning tegevuse toetamine, pakkudes infrastruktuuri- ja äriarendusteenust Tartu regioonis.  

Skandinaavia ühe suurima teadus- ja ärilinnaku Tehnopol eesmärk on aidata kaasa maailma muutvate tehnoloogiaettevõtete tekkele ja kasvule Eestis ning toetada nende laienemist välisturgudele. Selleks pakutakse terviklikku lahendust ärikinnisvarast kuni vajaduspõhiste äriarendusteenusteni kolmes fookusvaldkonnas: teadmusmahukad tehnoloogiad, tark linn, rohetehnoloogia ja tervisetehnoloogia.   

Laeb infot...