Tallinna Tehnikaülikool

Eestis alustatakse kliimasõbraliku rohevesiniku tootmiseks vajaliku tehnilise lahenduse väljatöötamist. 

Stargate Hydrogen ja Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) allkirjastasid täna koostöölepingu, et ühiselt luua uue põlvkonna elektrolüüser. Elektrolüüser on seade, millega saab elektrivoolu abil vee hapnikuks ja vesinikuks muundada. Kui sisendina kasutada roheelektrit, saab elektrolüüser vesinikku toota ilma süsihappegaasi heitmeteta.  Uudse seadmega saab kliimasõbralikku rohevesinikku toota senisest tõhusamalt ja odavamalt. 

TalTechi materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudis on kolm ettevõtte teadlast juba alustanud projekti esimese etapiga, mis kujutab endast nanokeraamiliste materjalide sünteesi. Sünteesitud materjalid moodustavad hiljem elektrolüüseri südamiku.

„Koostöös TalTechiga saame teha tipptasemel teadus- ja arendustööd,“ ütles Stargate Hydrogen tehnoloogiajuht dr Rainer Küngas. „Meie eesmärgiks on viia uudne tehnoloogia võimalikult kiiresti masstootmisesse. Ootame huviga teadus- ja arendustöö järgmiseid tulemusi ning näeme mitmeid võimalusi tulevikus ülikooliga koostöö laiendamiseks. Vesiniku tootmiskulude vähendamine on üks olulistest viisidest, kuidas vabaneda suuresti Venemaalt pärineva maagaasi sõltuvusest ja saavutada energiajulgeolek.”

Ettevõttes arendatavad elektrolüüserid ei vaja vesiniku tootmiseks väärismetalle ja on väga kõrge kasuteguriga, tootes rohevesinikku tänasest odavamalt. Kui projekti esimene etapp keskendub materjalide ja seadmete arendustööle, siis järgmiseks etapiks oleks näiteks elektrolüüsiseadmete tootmise automatiseerimise ja masinõppe lahenduste väljatöötamine. Samuti plaanitakse panustada vesinikualase seadusandluse väljatöötamisse Eestis.

Dr Küngase sõnul on eesmärkide saavutamiseks oluline partnerite valik ning tugev meeskond. Näiteks liitus hiljuti ettevõttega dr Jan Gustav Grolig, kes varem juhtis tehnoloogia arendust Šveitsi ettevõttes Hexis, mis on maailma üks juhtivaid kõrgtemperatuuriliste kütuseelementide tootjaid.  

„Stargate Hydrogen on kiiresti arenev väga ambitsioonikas vesinikutehnoloogia arendaja. Meil on hea meel, et ettevõte valis oma koostööpartneriks TalTechi,“ kommenteeris Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtlusprorektor Sven Illing. „Näeme vesinikutehnoloogiatel suurt tulevikku ja soovime olla siin teerajajaks.“

Eraettevõte Stargate Hydrogen töötab Eestis välja rohevesiniku täislahendusi. Ettevõtte innovatsioonitegevus keskendub järgmise põlvkonna elektrolüüseri arendamisele ja kütuseelementidel põhinevate lahenduste väljatöötamisele raudtee valdkonnas.

Tallinna Tehnikaülikool on teadusülikool, kus teadussaavutustel on väljund õppetöösse ning ettevõtluskoostöösse. Tehnikaülikoolil on koostöö teiste tippülikoolide, teadlaste ning ettevõtetega üle kogu maailma.

Laeb infot...