Tallinna Tehnikaülikool

Statistikaamet annab juba 10. korda välja Albert Pulleritsu nimelise noore statistiku preemia. Preemiaga tunnustatakse igal aastal üht noort üliõpilast, kelle rahvastiku, sotsiaalelu, majanduse või keskkonna valdkonna magistri- või bakalaureusetöö rakendab või arendab mõnda statistika meetodit. 

Albert Pulleritsu preemiale võivad kandideerida kõik kuni 30-aastased Eesti alalised elanikud, kelle 2020. aastal valminud rahvastiku, sotsiaalelu, majanduse või keskkonna valdkonna magistri- või bakalaureusetöö rakendab oluliselt või arendab mõnda statistika meetodit. 

Üliõpilastöid koos kandideerimise tingimustes nimetatud dokumentidega ootab statistikaamet 1. septembrini 2020 (k.a) e-posti teel stat@stat.ee, märksõnaga Albert Pulleritsu preemia.

Albert Pullerits (1892–1967) oli Eesti Statistika Keskbüroo esimene juht ja riikliku statistika rajaja ning arendaja. Pulleritsule pühendatud preemia eesmärk on 
•    tunnustada noori, kes aitavad edendada statistikat kui olulist teadusharu; 
•    innustada statistikahuvilisi statistika meetodeid rakendama ja arendama; 
•    tõhustada statistikaameti koostööd teadusasutustega.
 

Laeb infot...