Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi üliõpilaskonna juhatuse esimees Sten Ärm kirjutas arvamusloos sellest, miks organiseeritud tudengiliikumine vajalik on ning kuidas see 100 aastaga arenenud on. 

Sten Ärm

Tehnikaülikooli vilistlased on läbi aegade olnud need, kes on rajanud Eesti tulevikku, andnud hoogu majandusele, sotsiaalsüsteemile ja loonud innovatsiooni nii Eestis kui välismaal. Nende roll ühiskonnas ja ülikooli arendamises on hindamatu. Samas mõnevõrra alahinnatud on nende arvamus veel tudengi staatuses olles. 

2020. aasta 1. oktoobril saab Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaskond 100-aastaseks. Tegu on märkimisväärse tähtpäevaga, sest täpselt sada aastat tagasi loodi tehnikaülikooli esimene Üliõpilasesindus. Kõigest kaks aastat pärast ülikooli loomist said tolleaegsed üliõpilased aru, et ülikooli parimaks toimimiseks on vaja aktiivset üliõpilaskonda, kes annab enda panuse ülikooli ja kõrghariduse arengusse. 

Tänaseks on TalTechis üliõpilaste kaasamine üsna heal tasemel. Üliõpilaste esindaja on oodatud rektoraadi koosolekutel, ülikooli senati liikmetest vähemalt viiendiku moodustavad samuti üliõpilased ning erinevad ülikooli üksused koguvad aktiivselt tudengiesindajatelt sisendit. Tehnikaülikool on aru saanud üliõpilaste arvamuste ja ideede väärtusest ning astub üha suuremaid samme selle suunas, et ülikool ja üliõpilaskond oleksid üksteisele olulised ja tugevad koostööpartnerid. Seda nii ülikooli arengu planeerimisel kui ka õppekvaliteedi kasvatamisel. Üliõpilaste üha aktiivsema kaasamisega tegelevad ka teised ülikoolid ja nende üliõpilaskonnad. 

Siinkohal on aga ülimalt tähtis, et kaasamine ei jääks pinnapealseks. Väga lihtne on kutsuda üliõpilasi koosolekutele vaid selleks, et kaasamise linnuke kirja saada. Kergelt kipuvad juhtuma olukorrad, kus üliõpilaste mõtted ja arvamused lastakse ühest kõrvast sisse ja teisest välja ning keskendutakse vaid siis, kui sõna võtavad kogenud töötajad. Seda nimetatakse näiliseks kaasamiseks ning see on palju halvem kui mitte kaasamine. Hiljutisest kogemusest võib näha, et kuigi Haridus- ja Teadusministeerium on tublilt tudengiesindajatega koostööd teinud ning nende arvamust ka kuulda võtnud, on pidanud terashalli-kirsipunaste teklitega üliõpilased ikkagi Riigikogu ees oma arvamusi väljendama. On see siis teadusele 1% nõutamine või mõni muu teema.
 
Usun, et saja aastase kogemusega TalTechi tudengkond on olnud oma tegevuses edukas ja pikapeale jõudnud oma häälega otsustamise juurde. Kuid pingutame veelgi, et olla saja aasta pärast võrdväärsed partnerid igas eluvaldkonnas. 

Palju õnne 100. aastapäeva puhul Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaskonnale ja selle endistele liikmetele!

Laeb infot...