Tallinna Tehnikaülikool

Soomest pärit Steve Hadaya on Tallinna Tehnikaülikooli õiguse magistrikava vilistlane ja töötab Helsingis haridusõiguse ja andmekaitse valdkondadega esialgu praktikandina, kuid peagi õigusnõustajana. Lõputult arenevas valdkonnas töötades tahab ta erilist tähelepanu pöörata digitaliseerimisele ja privaatsusele. Õiguse valdkond inspireerib teda ning ta tahab end selles vallas tippspetsialistiks arendada. Steve ütleb, et õpingute ajal omandatud töökus on tal siiani alles ja viib teda edasi.

Steve Hadaya
Steve Hadaya. Foto: erakogu

Mida uut on õigusvaldkonda toonud rohe- ja digipööre?

Need on toonud meile Euroopa Liidu ambitsioonikate keskkonnaeesmärkide täitmise. Oleme tunnistajateks uudsetele meetoditele, kuidas teha asju paremini ja efektiivsemalt, samal ajal tuginedes üha jätkusuutlikumatele lahendustele. See lähenemine on sundinud meid vaatama ka keskkonnalahendustele läbi digitaalse prisma. Teisalt tõusetuvad digivahendite kaasamisega näiteks keskkonnavaldkonda täiendavad küberprobleemid.

Milliseid õigussüsteemi väljakutseid tahad lahendada ja miks?

Ehkki minu jaoks on põnev rahvusvaheline õigus, köidab mind praegu eriliselt Euroopa ühisturu projekt. Euroopa Liidu õigussüsteem on vaieldamatult unikaalne arenev süsteem ja seal on väga palju asju, kust ma tahaksin osaleda – ja juba osalengi.

Tulevikus tahan arendada EL õiguse rakendamist nii, et Euroopa kodanike õigused on pädevalt tagatud. Võib-olla suudan seda tööd teha Soomest, kuid aeg-ajalt unistan ka Brüsselisse jõudmisest.

Miks vajame rohkem tehnoloogia- ja äriõiguse eksperte?

Pole saladus, et õigus- ja tehnikavaldkond on arenemas. Seda kõike silmas pidades nõuab digitaalne ühisturg tõesti noori juriste ja nende sisendit – elame ajal, mil üha rohkem asju digitaliseeritakse ja see muutus tõstatab väga palju õiguslikke küsimusi.

Üks lõbus seik, mis on äri- või tehnoloogiaõiguse valdkonnas töötades ette tulnud.

Üks murekoht on rahvusvaheline andmeedastus, eriti USA-sse. Hiljuti kuulsime uuest ettevalmistamisel olevast raamistikust – EL-U.S. andmeedastused ja minu arvates oli naljakas, et Austria aktivist Max Schrems andis juba mõista, et ta vaidlustab selle, kui see ei vasta ELi õigusele. Hr Schrems on hästi tuntud eelmiste raamistike vaidlustamise poolest.

Nali naljaks, andmeedastus ELi ja USA vahel on koostöö ladusaks edenemiseks ülioluline. Kuigi EL näib olevat andmekaitseõiguse valdkonnas teerajaja, sunnib see ELi tagama, et ka kolmandad riigid järgiksid teatud kaitsetaset. Ja ehkki ma naersin, kui nägin, et härra Schrems valmistub juba võimalikuks vaidlustamiseks, tõi see ka kergendust, teades, et andmete privaatsus on ülioluline ja turvalisus on esikohal.

TalTech õigusteaduse magistriõppe eesmärgiks on koolitada juriste, kes nõustavad õigusalaselt digitaalse turu, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, intellektuaalse omandi ja küberturvalisuse valdkonnas. Me anname laialdased teadmised ühiskonna toimimisest ning õiguse ja õigluse küsimustest, arendame ühiskonna süstemaatilist tundmist, analüütilist mõtlemist ja argumentatsioonivõimet. Õpe toimub inglise keeles. Tutvu õppekavaga: taltech.ee/oigusteadus-2

Laeb infot...