Tallinna Tehnikaülikool

Käimas on selle aasta kevadine Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi stipendiumikonkurss, kus Adven on taaskord  jätkusuutliku energia stipendiumi välja pannud. Arengufondi juhataja Elinor Toming uuris Adven Baltikumi ärijuhilt Juhan Aguraiujalt, mis ootused neil kandidaatidele on ning milliseid koostöövõimalusi ettevõte tudengitele pakub.  

Juhan Aguraiuja

Mis ettevõte on Adven ning mis teenuseid te pakute? 

Adven on energiakontsern, mis töötab välja jätkusuutlikke energialahendusi koostöös klientide, omavalitsuste ja tarnijatega. Meie ettevõttes on 580 töötajat, kes pakuvad majapidamistele ja ettevõtetele kaugküttel ja geoenergial põhinevat kütet ning tööstustele auru-, kütte-, jahutus- ja taristuteenuseid. Meil on enam kui 50-aastane kogemus kaugkütte ja tööstusenergia tootmise vallas. Opereerime Euroopas enam kui 350 objektil energia kogumahuga 6TWh.  

Juhan, Sina oled lõpetanud soojusenergeetika eriala ja tegutsed igapäevaselt täna ka selles valdkonnas. Kuidas Sa täna näed, mis võimalused on noorel hakkajal selle valdkonna tudengil midagi ära teha?  

Üks kõige suuremaid väljakutseid meie planeedil sel sajandil on energiapöörde läbiviimine ehk üleminek fossiilsetelt kütustelt mittefossiilsetele. Keskkonnamõjude vähendamine on tohutu ülesanne ja peame silmas pidama, et läbi energeetika tuleb keskkonnale kõige suurem mõju. Energeetikainseneridel ja energeetikaspetsialistidel, kes loovad protsesse ja lahendusi, on selles valdkonnas väga oluline roll. Võime öelda, et isegi missioon. Tegemist on kasvava ja areneva valdkonnaga ja vajadus uute ja asjatundlike spetsialistide järele on väga suur.  

Mis eesmärgil Adven TalTechi tudengeid stpendiumiga toetab?

Meie ettevõttel on suund kasvada ja areneda. Plaanis on uued projektid ning vajame nende läbiviimiseks häid spetsialiste. Stipendiumi peamine mõte on suunata noori soojusenergeetika eriala juurde. Vajadus inseneride järele järjest kasvab ja näeme sel erialal suurt perspektiivi. 

Milliseid üliõpilasi ootate stipendiumile kandideerima? Millised on edaspidised koostöövõimalused Adveniga?  

Ootame kandideerima aktiivse eluhoiakuga oma eriala fänne, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks. Teeme tudengitega järjepidevat koostööd: lõputööde kaasjuhendamine, praktikavõimalused, pakume ka võimalust tulla töövarjuks. Samuti oleme võimaldanud sobiva töö olemasolul osalise koormusega tööd.  

Oleme avatud suhtumisega ettevõte, seega oleme valmis arutama ka muid lennukaid ja leidlikke koostöövorme. 

Mis soovitusi annad kandidaadile dokumentide kokku panemiseks? Millele tasuks tähelepanu pöörata? 

Motivatsioonikirjas soovitaksin välja tuua enda unikaalsust. Kindlasti annab lisaväärtust oma hobide, eraeluliste huvitavate nüansside väljatoomine, aga see võib olla ka põnev tulevikuvisioon, mis näitab kandideerija mõttemaailma uudse nurga alt. Hea insener on loovinimene, seega julgustan olla mõtlemises loov ning genereerida uusi ja põnevaid ideid.  

Teine asi, mida soovitan, on interdistsiplinaarsus – teha erinevaid asju. Mitmekülgsed valdkonnateadmised annavad põhivaldkonna tegemistele lisaväärtust. Kitsad inseneriteadmised võivad teinekord jääda liiga piiratuks. 

Ja need kes stipendiumi ei saa, on ka neile soovitusi? 

Kes stipendiumi ei saa, võtku ikkagi meiega ühendust. Stipendiumi reaalset kättesaamist ei pea nägema kui ainsat kasutegurit. Soovitan ikkagi end tutvustada, sest alati on võimalus, et sellest saab alguse koostöö. 

Kandideeri stipendiumile 17. märtsini

Laeb infot...