Tallinna Tehnikaülikool

Loomisel on tehisintellekti ja robootika teenuskeskus, mida toetab Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning teenuseid osutavad ülikoolid ja teaduspargid.

Eesti tööstusettevõtetel tasub olla tähelepanelik ning kasutada ära 1. oktoobril tegevust alustava tehisintellekti ja robootika teenuskeskuse (AI & Robotics Estonia EDIH) abi, seda just tehisintellekti ja robootika kasutamiseks oma tootmise digitaliseerimisel ning toodete ja teenuste väljatöötamisel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on teenuskeskuse fookus väike- ja keskmise suurusega ettevõtete digitaalsete tehnoloogiate arenduse ning rakendamise teenustel. „Ettevõtetele on vaja uusi digitaalseid lahendusi, mis reaalsuses on ülikoolides juba olemas - näiteks pilvetehnoloogia, tehisintellekt ja infoturve. Nüüd saab kokku viia sünergia ülikoolide teabe ja oskuste ning ettevõtete vajaduste vahel nii prototüüpide kui teenuste arendamiseks,“ ütles minister.

TalTechi ettevõtlusprorektor Sven Illing lisab: „Eesti ülikoolid on Eesti ettevõtetele toeks innovatsiooni loomisel. Ainuüksi tehnikaülikoolil on aastas üle saja ettevõtluslepingu kogumahuga 10 miljonit eurot. Ülikoolide ja partnerite poolt loodava uue tehisintellekti ja robootika keskusega toetame fokusseeritult ettevõtete digitaliseerimist.“

„Keskuse loomise ajendiks on soov viia ülikoolid tööstusele lähemale pakkudes ettevõtetele tööstuse digitaliseerimisel uudseid rätseplahendusi, mida nad eraturult ei leia – on selleks siis uute tehnoloogiate või tarkvarade testimine, andmeanalüüsimeetodid, pilvelahendused, ennetav hooldus või digitaalsete kaksikute arendus,“ täiendas keskuse juht Kirke Maar.

Keskus hakkab pakkuma koolitusi ja nõustamist, et aidata:

  • ettevõtteid protsesside digitaliseerimisel tehisintellekti ja robootika vallas,
  • arendada robootika demoprojekte,
  • käivitada koostöövõrgustikke, et leida innovatsiooniprojektidele lisarahastust.

Samuti plaanitakse viia kokku kliente ja teenusepakkujaid, nendeks võivad olla näiteks tehisintellekti lahenduste loojad, robotsüsteemide arendajad ja tarnijad ning erasektoris digitaliseerimise strateegiate koostajad.

Ka aitab keskus hinnata ettevõtete digiküpsust ning pakub võimalust demoda lahendusi, tehnoloogiaid ja tarkvarasid enne suurte investeeringute tegemist.

Keskuse vedaja on Tallinna Tehnikaülikool, partneriteks:

  • Tartu Ülikool,
  • Eesti Maaülikool,
  • Teadus- ja ärilinnak Tehnopol,
  • Tartu Teaduspark
  • IMECC OÜ,
  • koostööpartneritena on kaasatud erialaliidud, klastrid, kaubanduskoda, telekommunikatsioonifirmad, robotsüsteemide arendajad, pangad, robotite maaletoojad jt.

Nõustamine lähtub ettevõtete vajadustest ja selle mõju tööstuse digitaliseerimisel peab olema selgelt mõõdetav.

Tehisintellekti ja robootika teenuskeskus on Eesti lüli Euroopa digitaalsete innovatsioonikeskuste võrgustikus (European Digital Innovation Hubs ehk EDIH). Eesti EDIH-i ettevalmistamist ja käivitamist toetab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium alates selle aasta 1. juunist. Lisaks nõustamisele on keskuse oluliseks eesmärgiks ka kaasata lisaraha teistest vahenditest (nt Euroopa Regionaalarengu Fond, Horisont, investorid) ettevõtete innovatsiooniprojektide toetamiseks.

Keskuse ettevalmistus- ja käivitusperiood kestab 10 kuud alatest 1. juunist. Alates oktoobrist 2021. a alustab keskus teenuste osutamist. 

Lisainfo: Kirke Maar, tehisintellekti ja robootika teenuskeskus, kirke.maar@taltech.ee

Laeb infot...