Tallinna Tehnikaülikool

TalTech Virumaa kolledžisse 2022. aastal õppima asuvad kuld- või hõbemedaliga lõpetanud saavad taotleda medalistipendiumit kuni 1500 eurot.

VK_masinaehitus5
Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna Virumaa kolledži lõpetajad on tõelised insenerid, leiutajad, innovaatorid ning ettevõttejuhid, kelle ülesandeks on kujundada tulevikutehnoloogiad.

„Ootame kolledžisse tulevikuerialasid õppima tublisid õpihimulisi noori, kes suudavad panustada riigi rohe- ja digipöördesse ning aitavad kaasa jätkusuutliku majandusmudeli ülesehitamisesse Ida-Virumaal,“ rääkis kolledži direktor Mare Roosileht.

Viru Keemia Grupp paneb kahele Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži tudengile välja VKG-nimelise medalisti stipendiumi. 2021. ja 2022. aastal gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanud esmakursuslasele määratakse 1500 euro suurune aastastipendium. Hõbemedaliga lõpetanu stipendiumi suuruseks on 1000 eurot aastas. VKG medalisti stipendiumi statuudiga saab tutvuda siin.

Kohtla-Järvel  asuv keemiatööstuse ettevõte Viru Keemia Grupp toetab üliõpilasi Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi kaudu erinevate stipendiumitega aastast 2003. „Meie bakalaureuse, rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe stipendiumite aastane toetusfond on 10 600 eurot, millele nüüd on lisandunud VKG-nimeline medalististipendium kogusummas 2500 eurot. Uue, just kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetajatele mõeldud, stipendiumi toel soovime edendada eelkõige tehnika- ja keemiavaldkonna hariduse omandamist regioonis ning toetada nii kohalikke kui väljastpoolt regiooni motiveerituid üliõpilasi nende igapäevastest toimingutest,“ selgitas Viru Keemia Grupi personaliosakonna juht Tea Allikmäe.

Lisaks medalistipendiumile pakub kolledž parimatele sisseastujatele tasuta ühiselamukohta, aktiivsusstipendiumi ning  õppeaasta jooksul tasustatud praktikat nii partnerettevõtetes kui ka kolledžis. Samuti arvestatakse Avatud Ülikooli kaudu läbitud kursused õppekoormuse hulka. 

Vastuvõtt Tallinna Tehnikaülikooli on avatud alates 1. jaanuarist 2022 kuni 6. juuli keskpäevani 2022. Virumaa kolledžis saab õppida kolmel rakenduskõrghariduse õppekaval IT, keemia ning masina- ja energeetika valdkonnas ning magistriõppes keemiat. Õppekavade valikuga saad tutvuda siin.

Laeb infot...