Tallinna Tehnikaülikool

Semestri lõpp on lähenemas ning taas oodatakse tudengitelt tagasisidet läbitud semestri õppeainetele. Just tudengid saavad kaasa aidata Tallinna Tehnikaülikooli hariduse edendamisele ja parandamisele. Tudengite arvamus loeb!

Tagasiside andmine on just see, kuidas tudengid saavad aidata edendada Tallinna Tehnikaülikooli hariduskvaliteeti ning anda omapoolse panuse, et tehnikahariduse kvaliteet paraneks. Tagasisidet saab anda ÕISi keskkonnas.

Tagasiside on väga oluline:

  • tudengile endale, et analüüsida ja mõtestada lahti oma semestripikkune töö;
  • õppejõule, et arendada ja täiustada oma õppeainet ja õpetamisoskusi;
  • programmijuhile, et kavandada paremaid kursusi ja tagada õpetamise kvaliteeti;
  • personali- ja õppeosakonnale, et tõhusamalt toetada õppejõudude professionaalset arengut;
  • ülikooli juhtkonnale, et otsuste tegemisel tudengite arvamusega arvestada.


Vaata, millised muudatused on sisse viidud varasemate tagasisidede põhjal!

Tagasiside andmisel on oluline selle sisu. Tagasiside peab olema põhjendatud, objektiivne, viisakas ning konstruktiivne. Tagasiside ei pea alati olema negatiivne, hea on vahel ka kiita. Enne tagasiside andmist tutvu kindlasti ka tagasiside hea tavaga!

Laeb infot...