Tallinna Tehnikaülikool

Taas on aeg valida aasta parimaid praktikante. Sel aastal osaleb konkursil Praktik Cum Laude 15 TalTechi tudengit. Anna oma hääl lemmiku(te)le hiljemalt 11. novembril!

Praktik Cum Laude TalTechi kandidaadid 2021
Praktic Cum Laude 2021. aasta konkursil osalevad TalTechi tudengid

Eesti Tööandjate Keskliit korraldab Praktik Cum Laude konkurssi juba kuuendat korda. Sel aastal on sõelale jäänud 45 praktikanti. Kui konkursi põhivõitjad erinevates kategooriates valib välja žürii, siis igal ühel meist on võimalik anda lemmikutele hääl rahvahääletusel.

Oma hääle andmiseks tuleb vajutada Facebooki vastava pildi (pilt on lingitud iga nime külge) "meeldib" nuppu, kuna nii saab Sinu eelistatud kandidaat võita publiku lemmiku auhinna! Hääletada saab 11. novembri südaööni.

Fred Matis Teeäär

Fred Matis sooritas praktika Magnetic MRO AS-is. Fred Matis õpib Tallinna Tehnikaülikoolis IT süsteemide administreerimist ja täitis praktikal olles IT -tugianalüütiku rolliga seotud ülesanded, näiteks abistas ta infosüsteemide arendamisel, projekteerimisel, haldamisel ja hooldamisel. Magnetic MRO jaoks oli Fred täielik leid, ettevõttes ei osatud 1.kursuse üliõpilast praktikale võttes arvatagi, kui suur abi on temast IT osakonnale. Fred on tohutult iseseisev ning oma noore ea kohta demostreerib imelist tööeetikat. Fredile pakuti võimalust ka ettevõttesse päriseks tööle tulla, sest ta on suurepärane professionaal.

Andrea Tapp

Andrea õpib Tallinna Tehnikaülikoolis ärindust ja sooritas praktika Tele2 Eesti AS-is. Andrea oli klienditeeninduse ja personalikosakonnas praktikant, täpsemalt teenindusguru praktikant. Andrea juhtis erinevaid projekte, näiteks: kõnekeskuse mentoriprogrammi välja töötamine, klienditeeninduse korduvate kontaktide analüüs. Andrea paistis silma julguse, hoolivuse, usaldusväärsuse ja kirega teeninduse valdkonna ja inimeste vastu. Tema ilmetlusväärne kohene pealehakkamine, energia ja põhjalikkus teevad temast suurepärase koostööpartneri. Andrea oli praktikandina väga edukas ja sai tööpakkumise asuda kõnekeskusesse lahendusvõluri-mentor/koolitaja ametikohale.

Birgit Aasmäe

Birgit sooritas Tallinna Tehnikaülikooli tervisetehnoloogia III kursuse tudengina praktika Roche Eesti OÜ-s. Birgiti ülesandeks oli biotehnoloogiaettevõtte kommunikatsioonivaldkonnaga seotud tegevuste toetamine, näiteks uuringu läbiviimine Eesti elanike teadlikkusest vähigenoomi testimisest või veebilehe kasvaja.net hindamine ning muudatusettepanekute tegemine, mis hõlmas nii tehnilist laadi kui ka sisulisi muudatusi. Praktikaülesannete täitmisel oli Birgitil endal selge nägemus, tal on oskus süveneda, materjali omandada ning tulemusi refereerida. Tulenevalt pandeemia tingimustest, oli praktika suuresti iseseisev töö, millega Birgit sai hästi hakkama. Roche’s ollakse rõõmsad, et praktikaperioodil kerkinud tegevustest sai alguse Birgiti lõputöö.

Carl Siitsman

Carl sooritas Tallinna Tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise eriala tudengina praktika Nordecon AS-is. Praktikant sai proovile panna enda koolist saadud teoreetilised teadmised ehitusplatsil, ta sai praktilisi kogemusi erinevatel teemadel, alates inimeste juhendamisest kuni ise arvutamiseni. Carl on väga hea suhtleja ja kiire kohaneja, julgeb küsida-uurida ja on piisavalt uudishimulik, miks ühte või teist tegevust tehakse just nii nagu tehakse. Talle antud ülesannetega sai Carl väga hästi hakkama ja tegi ettepanekuid, mida tema arvates saaks ja võiks teha paremini. Igati tubli, julge ja pealehakkaja noormees, kelle silm särab.

Carmen Köster

Carmen sooritas Tallinna Tehnikaülikooli materjalitehnoloogia eriala 1. kursuse tudengina Thermory AS-s puidutööstuse kvaliteedispetsialisti praktika. Praktika eesmärgiks oli eelkõige mõista kvaliteedispetsialisti töö sisu, tutvuda vastavasisulise dokumentatsiooniga ja leida viise tootmise ja kvaliteeditöö efektiivsuse tõstmiseks. Praktikandi ülesandeks oli kaardistada tootmise kitsaskohti ja leida meetodeid nende parandamiseks. Carmen osales ka inventuuri läbiviimisel ja näidisala korrastamisel. Tööülesannete täitmiseks vajalike teadmiste tase oli Carmenil suurepärane, ta haaras töö käigus uusi teadmisi hoobilt ning pakkus alati välja enda ideid. Carmen mõtles kaasa ja proovis igal võimalikul viisil protsesse efektiivsemaks muuta. Praktika jooksul ei olnud ühtegi sellist hetke, kus praktikandi oskused oleksid püstitatud eesmärkide täitmist seganud.Carmeni kõige tugevamateks omadusteks, mis koheselt silma paistsid on täpsus ja oskus võtta vajalikel hetkedel initsiatiiv.

Diana Käbi

Diana on Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledži ehitusjuhtimise ja ehitusprojekteerimise tudeng, kes sooritas praktika Nordecon AS-is. Praktika sisu muutus jooksvalt terve selle kestuse ajal. Diana tegeles peamiselt alltöövõtjate valmis tööde ülevaatustega, puuduste fikseerimise ja edastamisega alltöövõtjatele. Diana võttis üsna pea tööjuhi rolli, kes suhtles alltöövõtjatega, jagas neile tööülesandeid ning hankis kolleegidelt tehnilist ja projektipõhist infot. Oma tööga sai Diana suurepäraselt hakkama. Dianal on enesekindlust ja vaba suhtlusvõimet, mis aitab kiirelt tarkust ja teadmist omandada.

Erik Keedus

Erik õpib Tallinna Tehnikaülikoolis ärirahandust ning sooritas praktika Eesti Pangas. Praktika peamine eesmärk oli kaardistada ja analüüsida krüptovaradega seotud turuarenguid, sh erinevaid makselahendusi ja nendega seotud süsteeme ning platvorme. Tänu planeeritud ja süstemaatilisele teemakäsitlusele suutis praktikant koostada Eesti Pangale laiaulatusliku taustamaterjali, mille sisu ning analüüs leiab veel aastaid pangasisest käsitlust. Kui praktika alguses piirdusid praktikandi teadmised krüptovaradest pinnapealsete teadmistega, siis praktika lõppedes oli tegemist juba oma ala eksperdiga.

Gert Mänd

Gert on Tallinna Tehnikaülikooli äriinfotehnoloogia tudeng, kes sooritas robootika arendaja ja infotehnoloogia praktika ERGO INSURANCE SE-s, kus ta pidi automatiseerima manuaalseid protsesse kasutades tarkvaralisi roboteid. Selle käigus ehitas ta mitu robotit BluePrismi platvormil, töö hõlmas ka pidevat suhtlust äri poolega ja oma tehtud töö dokumenteerimist. Praktika ajal paistis ta silma lõputu usinusega ja nutikusega. Suure tõenäosusega ei oleks ilma Gerdita projekt nii hästi käima läinud nagu see on läinud tänaseks päevaks.

Karl-Joosep Kesküla

Karl-Joosep sooritas Tallinna Tehnikaülikooli IT-süsteemide arenduse 2. kursuse tudengina praktika Swedbank AS-is eraisikute laenude meeskonnas. Karl-Joosepi peamiseks tööülesandeks praktikaperioodil oli automaattestide kirjutamine panga sisemistele eraisikute laenurakendustele ja internetipangas olevatele laenutaotlustele. Karl-Joosep ei kartnud raskemaid ülesandeid ja keerukate lahenduste rakendamist, samuti aitas ta olemasolevate testide struktuuri parandada ning pakkus välja erinevaid lahendusi, et neid paremini disainida. Karl-Joosep paistis silma ka rõõmsameelsuse, nutikuse ja hea huumoriga.

Karro Haav

Karro sooritas Tallinna Tehnikaülikooli ehitusjuhtimise ja ehitiste projekteerimise eriala tudengina praktika AS-is Merko Ehitus Eesti. Karro läbis oma ehituspraktika ühel põnevamal objektil, mis Merkol sel perioodil töös oli – Tallinna Muusika- ja Balletikooli ehitusobjekti juhtimisel. Praktika eesmärk oli kaasata praktikant võimalikult mitmekülgselt kogu ehitusobjekti juhtimisse ja objektimeeskond andis Karrole erinevaid ülesandeid, millega noor ehitusinseneriks pürgija eeskujulikult toime tuli. Karro suhtumist töösse hinnati väga kõrgelt ja ta sulandus objektimeeskonda väga kiirelt – seda nii tegevuste ja ülesannete osas kui ka meeskonnavaimu mõttes. Hea suhtlemisoskus – informatsiooni jagamise julgus, oskus küsimusi esitada, hea inimeste tunnetus ja konstruktiivne tagasiside andmine on ehituse projektimeeskonnas määrava tähtsusega ning Karro on pärast edukalt lõpetatud praktikat Merko hinnatud meeskonnaliige.

Kristel Sommer

Kristel sooritas Tallinna Tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise 3.kursuse tudengina praktika Mitt&Perlebach OÜ-s. Ehituse peatöövõtuga tegelevas ettevõttes paistis praktikant Kristel Sommer silma äärmiselt toreda ja taibuka töötajana ning sooja, abivalmis, huumorialti isiksusena. Ta leidis kiiresti koolis õpetatud teooria ja praktika seosed ning tuli suurepäraselt toime alltöövõtjatega suhtlemisel. Ettevõte hindab kõrgelt ka praktikandi IT-alaseid teadmisi ja soovib oma noort kolleegi ja Taltech'i tudengit ära märkida kui potentsiaalset võimekat uue põlvkonna ehitusinseneri.

Kristo Pae

Kristo õppis Tallinna Tehnikaülikoolis tootearendust ja robootikat ja sooritas praktika AS-is Cleveron. Praktika hõlmas pakiautomaatide jooniste ümber joonestamist uude tarkvarasse. Kristo lõi uued 3D mudelid, tootmisjoonised ja koostejoonised ning osales toodete proovikoostamisel. Töö hõlmas endast sadade mudelite ja jooniste loomist ning nende käigus ei ilmnenud ühtegi viga, mis on erakordne saavutus. Tänu praktikandi poolt teostatud tööle saab Cleveron oma tarneahelas olulisel määral aega kokku hoida ning ostu ja tootmistellimusi automatiseerida. Praktikant paistis silma äärmise hoolikusega ning suurepärase suhtumisega töö kvaliteeti. Kristo oskas ja julges esitada vajalikke küsimusi erinevate töölõikude kooskõlastamiseks. Pärast praktika lõppemist pakkus Cleveron Kristole tööd.

Liisbeth Põldre

Liisbeth sooritas Tallinna Tehnikaülikooli Arhitektuuri ja Urbanistika instituudi 4. kursuse tudengina arhitektuuri ja linnaplaneerimise praktika Arhitekt11 OÜ-s. Praktika sisuks olid arhitektuuribüroos, arhitekti tööst ja büroo üldistest toimimismehhanismidest arusaama tekitamine ja reaalsete, erinevate ülesannetega ka tegelemine. Liisbeth aitas arhitektuuribürool jooksvaid ülesandeid täita reaalset arhitekti tööd tehes - erinevate projektide (hotellid) ja arhitektuurivõistlusega seotud arhitekti ülesandeid täites. Liisbeth sai kaasa lüüa hoone mahu ja plaanilahenduse analüüsimises, parima lahenduse valimisel ja valiku selgitamisel tellijale, hoone plaanide ja asendiplaanide projekteerimises. Selle kõigega sai Liisbeth väga hästi hakkama. Liisbeth üllatas kolleege korduvalt sellega, et ta tegi rohkem, põhjalikumalt ja kiiremalt, kui osati eeldada ja oodata. Ta tuli oma ülesannetega nii hästi toime, et praktika lõppedes oli konkreetse projekti tellija kindel soov, et Liisbeth jätkaks selle projektiga vähemalt eskiisi valmimise lõpuni.

Mare Kaev

Mare sooritas Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledži ettevõtlus ja elamusmajanduse tudengina praktika Incap Electronics Estonia OÜ-s. Mare Kaev paistis silma oma südikuse ja loogilise mõtlemisega ning hea suhtlejana.Ta julges oma sõna sekka öelda büroo ja personali tegemistes ning teostas antud ülesandeid väga hästi, tuues sisse ka uusi ideid töökorralduse parendamiseks. Alates augustist 2021, kohe peale oma praktika lõppu, töötab Mare Incapis poole kohaga õpingute kõrvalt büroo assistendina finants-ja administratsiooni osakonnas.

Natalia Sahhonenko

Natalia õpib Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonnas integreeritud tehnoloogiaid ja sooritas praktika Ericsson Eesti AS-s. Natalia õppis praktika jooksul laboris mõõteseadmetega vilunult töötama ja iseseivalt programme looma. Praktikant õppis ka töötamist mõõtmisregistriga – ülesande töötlemist, ülesande staatuse (oleku) selgitamist ning kõigi aruannete üleslaadimist ja salvestamist. Natalia oli initsiatiivikas ja kompetentne, lisaks näitas ta end meeskonnamängijana, kes oskab hästi suhelda ja tõhusalt tiimis koostööd teha. Natalia algselt 2-le kuule planeeritud praktikat pikendati veel 1 kuu võrra ja kes teab, mida tulevik tuua võib.

Laeb infot...