Tallinna Tehnikaülikool

Tarvo Vaarmetsa, Kristjan Liivamägi ja Tõnn Talpseppa teadusartikkel valiti maailma ühe hinnatuima rahandusalase teadusajakirja Review of Finance aasta parimate investeerimisalaste teadusartiklite hulka.

"Naljaga pooleks öeldes ei ole Tallinna börsi investorid ilmselt varem nii kõrgel teadusareenil lennanud," kommenteeris Tarvo Vaarmets, kelle doktoritöö oluliseks osaks antud uurimus ka oli. Teadusajakirja, kus töö avaldati, pääseb vaid 4% sinna esitatud uurimustest ning nendest valitutest veel omakorda sõelale jäämine viitab selgelt eestlaste teadusartikli kõrgele tasemele.

Auhinnatud teadustöös uurivad autorid Tallinna börsi investorite käitumist, täpsemalt dispositsiooniefekti esinemist ja selle seoseid investorite intelligentsuse, õppimisvõime ja hariduslike näitajatega. Dispositsiooniefekt on investorite seas levinud käitumuslik muster, mille järgi kipuvad investorid oma kahjumlikke positsioone hoidma liiga kaua ja oma kasumlikke positsioone müüma liiga vara.

"Leidsime, et ka Tallinna börsi investorid on sellest kahjulikust käitumismustrist mõjutatud, kuigi kõrgem intelligentsus- ja haridustase aitavad efekti vähendada. Samuti on haritumad investorid õppimisvõimelisemad ja suudavad seeläbi ka oma investeerimistulemusi parandada," selgitas Tõnn Talpsepp, kelle juhtimisel uurimisgrupp Tallinna Tehnikaülikooli juures kõrge tunnustuseni jõudis.

Oma teadustööde praktilisi järeldusi ja pikaajalisi rahanduskogemusi jagavad Liivamägi, Talpsepp ja Vaarmets ka värskes Eesti inimestele suunatud rahatarkuse raamatus "Rahaedu põhimõtted." Raamatu eesmärgiks on aidata inimestel teha paremaid rahalisi otsuseid ehk saavutada rahalist edu.

Allikas: Äripäev

Laeb infot...