Tallinna Tehnikaülikool

Alates 12. aprillist on ratturitel võimalik Tallinnas osaleda rahvusvahelises mobiilsusuuringus, millega kaardistatakse juunist septembrini nende liikumisteekondi. Kogutud andmed annavad võimaluse linnal rattaliiklust põhjalikumalt analüüsida ning edaspidi rattateede mugavust ja ohutust parandada. Tallinna linna uuringupartneriks projektis on Tallinna Tehnikaülikooli Nurkse instituut ning Targa Linna Tippkeskus eesotsas sotsiaalteaduslike suurandmete kaasprofessor Anu Massoga.

Bicycle city

Tallinn osaleb välisprojektis „Bicification – jalgrattakasutuse suurendamine linnaliikluses“, mille eesmärk on toetada Euroopa linnade üleminekut rohelisele, aktiivsele liikumisele.

Linn loodab kaasata 1. juunist kuni 30. septembrini 2022 vältavasse projekti 500 ratturit, kes moodustaksid geograafilistest ja sotsiaalmajanduslikest aspektidest lähtuvalt Tallinna representatiivse valimi. Projektis saavad osaleda kõik kodanikud, kes elavad või töötavad Tallinnas, on registreerumise hetkel vähemalt 18-aastased ja kasutavad nutitelefoni. Osalejad kinnitavad oma jalgrattale Pin Bike’i komplekti, millega ratturi liikumist kaardistatakse. Projektis saab osaleda vaid tavalise jalgrattaga, elektrilise jalgrattaga osalemine ei ole kahjuks võimalik. Et uuringus osalejate jalgrattasõite usaldusväärselt jälgida ja neid nähtud vaeva eest ka tänada, saavad ratturid läbitud kilomeetrite eest koguda preemiaid.

„Oluline on projektide väljatöötamisse kaasata inimesi, kes reaalselt Tallinna rattateedel igapäevaselt liiklevad. Nii saame teada, kas planeeritavad teed on nende jaoks mugavad ja ohutud ning asuvad ka reaalselt trajektooril, mida ratturid kasutavad,” ütles Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

Bicificationi projekti uuringupartner kaasprofessor Anu Masso sõnul on Bicificationi unikaalne seade, mis võimaldab vabatahtlikkuse alusel ja anonüümselt salvestada andmeid inimeste liikumise kohta, aga ka täiendavalt küsida liikumiste põhjuseid jms. “Selliselt võimaldab Bicificationi projekt Tallinna linnal esmakordselt mitte vaid kaardistada ratturite liikumistrajektoore ja -ulatust, vaid ka analüüsida põhjuseid, miks ratturid just selliseid liikumistrajektoore kasutavad,“ selgitas Masso.

„Lisaks võimaldab Bicification mängulise lähenemise ja „müksamisega“ julgustada inimesi rattaga sõitma ning planeerijatega jagama infot takistuste kohta, mis rattaga sõites teele ette tulevad, nagu näiteks kõrged äärekivid, aga ka informeerima võimalustest, nagu võimalikest avalikest joogikohtadest. Rahvusvaheliselt on selline ratturite oma liikumisandmete vabatahtlik jagamine muutunud levinud ja populaarseks viisiks, kuidas kodanikuna linna taristu kujundamises kaasa rääkida. Bicificationi projektis osalemine on suurepäraseks võimaluseks andmekodanikuks olemiseks – osalemaks andmete läbi Tallinna linna paremaks elukeskkonnaks muutmisel,“ rõhutas Masso.

Uuringus osalemiseks saab ennast alates 12. aprillist registreerida projekti veebilehel. Soovijate seast valitakse 500 osalejat, võttes arvesse osalejate keele, soo, vanuse ja kodulinnaosade tasakaalu. Edukaid kandideerijaid teavitatakse uuringus osalemisest ja edasistest sammudest e-kirjaga hiljemalt 13. mail.

Iga uuringus osaleja saab teenida rattaga sõites kilomeetripreemiaid summas kuni 1 eurot päevas ja 30 eurot kuus. Preemia põhineb kilomeetritel, mis on läbitud kaardil märgitud linnaalal. Iga kogutud 10 euro kohta loob rakendus automaatselt 10 euro väärtuses vautšeri, mida saab kasutada erinevates projektis kaasa löövates Tallinna poodides.

Ootame kõiki huvilisi rattureid uuringust osa võtma! 

Samuti on rattaliikluse kaardistamise uuringuga võimalik liituda järeldoktor-teadurina ning asuda tööle ruumilise mobiilsuse uurimises Nurkse instituudi koosseisus. Vaata lisa töökuulutusest

Bicificationi projekti rahastatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) programmist EIT for Urban Mobility, mille raames soovitakse kiirendada positiivseid muutusi liikuvuses, et teha linnaalad elamisväärsemaks.

Projekti kaasatakse neljaks kuuks 1500 kasutajat kolmest linnast (Eestist Tallinn, Türgist Istanbul, Portugalist Braga). Järgneva viie aasta jooksul plaanitakse üle Euroopa hõlmata 100 000 inimest 90 linnast. Need kasutajad saavad kohalikelt ametiasutustelt preemiaid. Linnad saavad omakorda vastu väärtuslikke ja usaldusväärseid liikuvusandmeid.

Tallinna linna poolt kureerib projektis osalemist Tallinna strateegiakeskuse välisprojektide kompetentsikeskus eesotsas Mart Braueriga. Rohkem teavet projekti kohta leiab aadressilt: www.tallinn.ee/est/valisprojektid/Bicification-jalgrattakasutuse-suurendamine-linnaliikluses

Uudis on valminud Tallinna linna uudise põhjal.

Laeb infot...