Tallinna Tehnikaülikool

Stipendium on mõeldud magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele. Kandidaadi esitamise õigus on õppeasutuse struktuuriüksusel ja üliõpilase juhendajal. Kui üliõpilane teeb uurimistöö kirjutamisel koostööd Tallinna linna asutusega, võib üliõpilase esitada stipendiumi kandidaadiks ka selle asutuse teenistuja.

Magistrant või doktorant ennast ise kandidaadiks esitada ei saa.

Stipendiumi taotlemise tingimuste, konkursi läbiviimise ning esitatavate dokumentide kohta saab informatsiooni vastavast õigusaktist: SIIN

Uurimisteema võib olla üliõpilase ja tema juhendaja poolt sõnastatud, kuid mõned võimalikud uurimisteemad on välja pakutud ka Tallinna linna asutuste poolt.
Tallinna linna poolt pakutavad uurimisteemad on SIIN

Raestipendiumi statuudi kohaselt võib stipendiumikonkursile esitada kuni kümme kandidaati. Ülikoolis kandideerijate osas koondülevaate saamiseks palun eelnevalt saata struktuuriüksuse juhil/üliõpilase juhendajal stipendiumi tingimustele vastavate kandidaatide nimed ja taotlusdokumendid 30. märtsiks e-posti aadressile anne.toom@taltech.ee.

Raestipendiumi stipendiumikonkursile esitatavad dokumendid saata e-posti aadressil raestipendium@tallinnlv.ee kuni 1. aprillini 2021 (kaasa arvatud).Dokumentide saatjale saadetakse vastu kinnituskiri.

Kandidaatide ja dokumentide esitamsel palutakse kindlasti lähtuda Raestipendiumi statuudis nimetatuid tingimustest ja esitada dokumendid korrektselt.

Täiendav informatsioon: Tallinna Linna Raestipendium
Liina Kilemit
raestipendium@tallinnlv.ee

Laeb infot...