Tallinna Tehnikaülikool

Tänavu kevadel toimus kolmandat korda Raestipendiumi konkurss, millega Tallinn tänab ja tunnustab linnaeluga seotud teemasid uurivaid magistrante ja doktorante. Stipendiumi pälvib sel aastal 13 tudengit, kellest seitse olid TalTechi tudengid.

„Stipendiumile saavad kandideerida magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö teema seondub Tallinna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega, on linnaelu korraldamise seisukohast praktilise väärtusega ja aitab kaasa linna ees seisvate küsimuste lahendamisele,“ selgitas abilinnapea Aivar Riisalu. „Linnaasutused pakkusid omalt poolt välja laias valikus teemasid, seda nii hariduse, keskkonnahoiu, ettevõtluse, strateegilise planeerimise kui ka paljudes teistes valdkondades. Hea meel on näha, et mitmed neist teemadest said uurimistöödega kaetud ja lisandus ka ülikoolide ja tudengite endi valikuid. Kokkuvõtteks keskenduti tänavu eelkõige linnakeskkonnale, linnaruumile ja ökoteemadele.“ 

TalTechist pälvisid Tallinna linna Raestipendiumi 2021 järgmised magistrandid ja doktorant:

Magistrandid :

Carolina Groisman – E- teaduskond, õppekava disaini ja tehnoloogia tulevik (TalTech - EKA ühisõppekava). Uurimisteema „Hajusa teenusesüsteemi disain: ühendatud linnakogukondade ja rohealade arendamine“. Juhendaja Ruth-Helene Melioranski.

Karl-Johan Jakobson – E- teaduskond, õppekava arhitektuur. Uurimisteema „Süsinikneutraalne Kopli asum Tallinnas“. Juhendaja prof Kimmo Sakary Lylykangas.

Martin Talvik – E- teaduskond, õppekava ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine. Uurimisteema „PV-elementide ja faasimuutusmaterjaliga kaetud soojusisolatsiooni liitsüsteemi soojuslik ja niiskustehniline toimivus“. Juhendaja Simo Ilomets.

Masato Kagiwada – E- teaduskond, õppekava disaini ja tehnoloogia tulevik (TalTech - EKA ühisõppekava). Uurimisteema „Dementsussõbraliku ühiskonna poole: Disain ja interaktiivne tehnoloogia dementsuse koostöiseks hoolduseks ja personaalseks mittefarmakoloogiliseks teraapiaks“. Juhendaja R.-H. Melioranski.

Meeri Nurk – E- teaduskond, õppekava ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine. Uurimisteema „Lubikrohviga kaitstud puitkonstruktsioonide söestumine“. Juhendaja prof Alar Just.

Robert Männa – E- teaduskond, õppekava disaini ja tehnoloogia tulevik (TalTech - EKA ühisõppekava). Uurimisteema „Strateegia toetamaks laste linnaruumi iseseisvat avastamist“. Juhendaja Ruth-Helene Melioranski.

Doktorant:

Maarja Kask – E- teaduskond, õppekava keemia-ja materjalitehnoloogia. Uurimisteema „Süvaoksüdatsiooniprotsesside kombineerimine ohtlike saasteainete energiatõhusaks lagundamiseks vees ja õhus“. Juhendaja  Marina Kritševskaja.

Eesti Kunstiakadeemia üliõpilastest peeti tunnustamise vääriliseks magistrant Anna Roometit ja doktorant Mattias Malki.
Tallinna Ülikoolist said Raestipendiumi magistrandid Teele Kaljurand, Palmi Lahe, Kadi Karmen Kaldma ja Hannes Nagel.

Raestipendium magistrantidele on 1000 eurot ja doktorantidele 1500 eurot.

Tallinna linn tänab ja tunnustab kõiki stipendiaate ja nende juhendajaid. Kui varasemalt on korraldatud pidulik vastuvõtt Jaan Poska majas või Raekojas, siis seekord antakse stipendiumid koroonaolukorrast tingituna üle individuaalselt.

Laeb infot...