Tallinna Tehnikaülikool

„Käime rohkem jala, sõidame rohkem jalgrattaga ja ühistranspordiga, sest see on kasulik nii endale kui ka kaaslinlastele,“ ütleb tehnikaülikooli professor Dago Antov. „Kusagil Bangladeshis toodavad lapsed odavaid teksapükse, mida ei pea iga augu tekkides ära viskama – pükse saab ka parandada,” lisab ökomoe looja Reet Aus. Linn annab tänavu neile ja paljudele teistele – kokku 27 inimesele – oma teenetemärgi.

Dago Antov

Professor Dago Antov seisab nutika liikluse eest

Mõistlik inimene ilma erilise vajaduseta peagi linnas enam autoga ei sõida, sest siin ei jätku neile lihtsalt ruumi, leiab tehnikaülikooli inseneriteaduskonna mehaanika ja tööstustehnika instituudi professor Dago Antov.

Antov on ilmselt suurim autostumise ja linnatranspordi teemadel rääkija. Teda huvitavad arukad ja autonoomsed sõidukid ning mõistlik infrastruktuur.

Antov uurib aruka liikluse mõju liiklejate käitumisele, keskkonnale ja ohutusele. Isikliku sõiduauto omamine või sellest loobumine pealinnas on jätkuvalt kirgi küttev teema, iseäranis koroonapandeemia tingimustes.

Kuigi auto tundub ka Tallinnas turvaline liikumisvahend, on professor optimistlikult arvanud, et autostumine väheneb peagi, sest kasvuruumi enam ei ole. “Kui meil praegu on ametlikult umbes 560 sõiduautot tuhande elaniku kohta ja maailma maksimum on 700 peal, siis lihtsalt pole enam kuhugi kasvada!” on Antov välja toonud. Ühtlasi on mees veendunud, et Eesti teedevõrgust (mitte Tallinna tänavatest) üldiselt rääkides ei saaks ummikuid üldse välja tuua, kuna teema on olematu. „Neljarajalised teed igale poole on pigem „nice to have”, mitte „must be“ („hea, kui on“, mitte „kindlasti peab olema“ – toim) lahendus,“ on liiklusasjatundja öelnud.

Küll aga soovitab Dago Antov linnatänavatele erinevaid piirkiirusi, sest liiklusohutuse osas oleme kasvõi oma põhjanaabritest mitu sammu maas. „Kaks kolmandikku Eesti juhtidest arvab, et nad on keskmisest tunduvalt paremate oskustega ja teadmistega. Oma võimete ülehindamisest omakorda tuleneb, et siinsed juhid on liiga enesekindlad,” on Antov öelnud.

Autostumist ei pea Antov sugugi kehva ühistranspordi süüks, ta on rõhutanud, et traditsiooniline ühistransport ongi autost alati aeglasem. Professori meelest on Tallinnas vaja arendada hoopis trammiliiklust, sest uued trammid on kiired ja mugavad ning suudavad korraga vedada väga palju inimesi. Tänapäeva inimeste rohkem jalgrattasadulasse saamiseks on transpordiplaneerimise professor Antov välja toonud kaks lahendust: luua tuleks turvalised marsruudid ka tiheda liiklusega tänavatel ning rattahoiuvõimalused.

Antov kinnitab sõnumit, mis on kogu maailmas viimastel aastatel populaarsemaks muutunud: käime rohkem jala, sõidame rohkem jalgrattaga ja kasutame ühistransporti, sest see on kasulik nii endale kui kaaslinlastele.

Tallinn tunnustab Dago Antovit asjatundliku ja pikaajalise töö eest Tallinna liiklusohutuse ja tallinlaste liikluskäitumise parandamisel.

Allikas: Pealinn.ee 3. mai 2021

Laeb infot...