Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli juhitav konsortsium sai Euroopa Tehnoloogia- ja Innovatsiooni Instituudilt (EIT) 400 000 euro suuruse rahastuse projekti UNIcorn esimese etapi jaoks.

Unicorn project EIT

„UNIcorni projekti toel tugevdavad osalevad ülikoolid koostööd ettevõtetega ning parendavad ettevõtlusõpet,“ sõnas TalTechi ettevõtlusprorektor Sven Illing.

Projektis on neli peamist tegevussuunda:

  • teadmiste ja tehnoloogiasiirde protsessi ja selleks vajalike kompetentside arendamine;
  • ettevõtlusõppe arendamine toetamaks ettevõtlikkust ja innovaatilisust;
  • ülikooli partnerlussuhete ja võrgustike tugevdamine ettevõtluse ökosüsteemiga;
  • ettevõtluskoostöö mõju mõõtmise süsteemi parendamine.

Projekti käigus kirjeldatakse teadmiste ja tehnoloogiasiirde protsessi tegevused ning vajalikud kompetentsid, samuti töötatakse välja uus ettevõtluse õpetamise moodul, luuakse uusi sidemeid nii EIT kui ka selle väliste partneritega (sh. ettevõtted, investorid, teised ülikoolid) kui ka töötatakse välja mõõdikud ning süsteem kuidas mõõta ettevõtluskoostöö mõju ülikoolile ja ühiskonnale.

Projekti esimese etapi tegevused kestavad juulist detsembrini 2021, kus kuuest partnerist koosneval konsortsiumil on täita konkreetsed mõõdikud, mille alusel hinnatakse, kas projekti rahastatakse kuni 800 000 euroga teises etapis jaanuarist 2022 kuni juulini 2023.

Projekti „Fostering knowledge transfer from university to business – innovation to unicorn“ (lühend UNIcorn) juhib Tallinna Tehnikaülikool, partnerid on Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Stockholmi Kõrgema Majanduskool Riias (Läti), Vilniuse Ülikool (Leedu) ja Teadus- ja tehnoloogiaarenduskeskus Tecnalia (Hispaania).

EIT EU

Laeb infot...