Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi majandusteaduskonna ärikorralduse instituudi teadlased viivad 2023. aasta kevadel läbi Eesti ettevõtluskeskkonna põhjaliku uuringu Globaalne Ettevõtlusmonitooring ehk GEM (Global Entrepreneurship Monitor). Uuringu eesmärk on saada ülevaade Eesti ettevõtlusmaastiku hetkeolukorrast, ettevõtluse ökosüsteemi toimimisest ning selgitada välja võimalused ja takistused ettevõtluse arendamisel.

inimesed ja linn

Uuringu käigus hinnatakse erinevaid tegureid, mis mõjutavad ettevõtluse arengut Eestis, sealhulgas ettevõtluskeskkonna poliitilist raamistikku, rahastamisvõimalusi, haridussüsteemi toetust ettevõtlusele, ettevõtluskultuuri ning innovatsioonikeskkonda. Uuringu tulemused aitavad paremini mõista ettevõtlusmaastiku tugevusi ja nõrkusi, viimasel aastakümnel toimunud muutusi ning kavandada meetmeid selle edendamiseks. Näiteks aastatel 2020/2021 langes Eestis ettevõtlusaktiivsus 12,7 protsendini, olles varasemalt 13,7 protsenti.  Siiski on see oluliselt kõrgem Euroopa keskmisest, mis on 6,8 protsenti. Seetõttu ongi oluline jälgida muutusi ettevõtlust mõjutavates tegurites, nagu ka panustada riiklikult, et liikuda takistustest lahenduste poolele.

"Oleme väga põnevil võimalusest viia läbi GEM uuring Eestis," ütles uuringu eestvedaja dr Sirje Ustav, Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtlusõppe valdkonna juht. "Eesti on tuntud oma dünaamilise ettevõtlusmaastiku poolest ning me loodame, et meie uuring aitab paremini mõista selle keerukust, viimaste raskete aastate mõju ja uut potentsiaali. Sellise laiapõhjalise uurimistöö läbiviimine on meie ülikoolile väga oluline nii teaduse aspektist kui ka õppetöö arenduses ", lisas Ustav.

Uuring viiakse läbi kahes erinevas osas. Esiteks viiakse läbi täiskasvanud elanikkonna uuring, mille eesmärk on välja selgitada üksikindiviidi roll ettevõtlusprotsessi elutsüklis. Uuringu minimaalne valim on 2000 täiskasvanut vanuserühmas 18-64. Teiseks viiakse läbi rahvuslik ekspertküsitlus-uuring 36 ettevõtlus- ja innovatsioonieksperdi seas, kellel palutakse hinnata Eesti ettevõtlusraamistiku tingimusi ja nende mõju ettevõtlusele.

GEM uuring on kõige ulatuslikum ettevõtlusuuring maailmas, mida korraldatakse alates 1999. aastast. Taoliste uuringute tulemusi kasutatakse üle maailma poliitikakujundamise ja ettevõtlusstrateegiate väljatöötamise alusena kuna ühtne metoodika võimaldab regionaalseid võrdlusi ning ajalisi arenguid.

Majandusteaduskonna dekaan dr Mari Avarmaa sõnul toob uuring Eesti jaoks esile valdkonnad, kus riik saab oma ettevõtluspoliitikat ja -strateegiaid paremini suunata, et soodustada ettevõtlikkuse kasvu ja innovatsiooni. “Uuring võimaldab saada ülevaate globaalsetest trendidest ettevõtluse valdkonnas ja õppida edukatelt. Kokkuvõttes võib GEM uuring aidata kaasa Eesti majanduse arengule ja konkurentsivõime tõstmisele rahvusvahelisel tasandil“ sõnas Avarmaa.

Uuringu meeskond koosneb TalTechi ärikorralduse instituudi ettevõtluse valdkonna teadlastest ja õppejõududest. Kaasatud on ka Tartu Ülikooli majandusteaduskonna teadlasi. Uuringu tulemused avalikustatakse 2024. aasta kevadel ning selle läbiviimist toetab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

GEM (Global Entrepreneurship Monitor)

Laeb infot...