Tallinna Tehnikaülikool

Riigikogu kiitis heaks seadusemuudatuse, mille kohaselt ei ole sellel õppeaastal riigieksamite sooritamine gümnaasiumi lõpetamise tingimus. Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool kutsuvad siiski abituriente üles tegema nii eesti keele kui ka matemaatika riigieksamit, et hoida oma tulevikuvalikud võimalikult avarad.

Riigieksamid

Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll soovitas gümnaasiumilõpetajatel kindlasti kevadel riigieksameid sooritada, kuna TalTechi sisseastumisel on laia matemaatika ja eesti keele riigieksami tulemus hädavajalik. „Igal juhul on tark riigieksamid ära teha, et lisaks Eesti ülikoolidele hoida uksed avatuna ka välismaa ülikoolides,“ kinnitas Voll. Ta tõi esile TalTechi panuse paremasse riigieksamite ettevalmistusse spetsiaalsete abiturientidele ja 9. klassi lõpetajatele mõeldud ettevalmistuskursustega, mis on väga populaarsed – tehnikaülikooli tasuta kursustel osaleb juba 4200 noort. Järgmisest nädalast lisandub matemaatika riigieksami ettevalmistuskursus ka venekeelsete koolide lõpetajatele.

Tartu Ülikooli (TÜ) õppeprorektor Aune Valk rõhutas eksamite olulisust ka praeguses olukorras. „Soovitan kindlasti eksamitele minna ka siis, kui need on vabatahtlikud. Ülikooli astumisel on riigieksam oluline ja isegi kui kohe pärast gümnaasiumit ei ole soovi õppimist ülikoolis jätkata, võib see mõte hiljem tulla,“ rääkis Valk. Tema sõnul moodustavad Tartu Ülikooli sisseastujatest peaaegu poole need kandidaadid, kes ei ole lõpetanud gümnaasiumit sisseastumisega samal aastal. „Eksami tegemine vahetult kooli lõpus on lihtsam,“ lisas ta.

Nii TalTech, TÜ kui ka Tallinna Ülikool on pakkunud Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel koolilõpetajatele tasuta ettevalmistuskursuseid, mis on täiendanud kooliõpet ja aidanud valmistuda riigieksamiteks.

Riigieksamite vabatahtlikuks muutmine ei muuda ülikoolide vastuvõtutingimusi ega ajakava. Ainult juhul, kui mõne riigieksami toimumine lükatakse hilisemale ajale ja selle tõttu viibib tulemuste avalikustamine, vaatavad TalTech ja TÜ vastuvõtutingimused üle.

Laeb infot...