Tallinna Tehnikaülikool

Tehnikaülikool ja Tallinna esimese kliimaneutraalse piirkonna Hundipea projekti eestvedaja Wolfscape sõlmisid teadus- ja arendusalase koostööleppe.

Hundipea

Ühiselt plaanitakse panustada nii kliimanutikusse, energia säästmisse kui ka inimsõbralike naabruskondade rajamisse. See tähendab jätkusuutlikke transpordilahendusi, rohetehnoloogiate arendusmudeleid, aga ka rohevööndite kavandamist, kogukonda kujundavaid ühiskondlikke ja sotsiaalhooneid.

Koos toetatakse rohelist mõtlemist, kliimaneutraalsuse põhimõtete järgimist ja terviklikke rohelahendusi nii Tallinnas kui ka kogu Eestis. Saavutatud tulemusi plaanitakse tutvustada üle maailma.

Koostöö ülikooli ja rohetehnoloogia ettevõtte vahel sündis vastastikusest huvist. Tallinna Tehnikaülikool kannab rohelist mõtteviisi, soovib paista silma kliimanutikuse ning energiasäästlikkusega, saada tuleviku linna testkeskuseks ning kliimaneutraalseks aastaks 2035. Wolfscape ehk ärinimega Hundipea OÜ eesmärk on aga luua strateegiaid nutika, säästliku ning inimsõbraliku naabruskonna rajamiseks.

„Töötame koos selle nimel, et nii Tallinna Tehnikaülikooli enda linnak, aga ka Põhja-Tallinn ning lõpuks kogu Tallinna linn liiguks rohelisuse, kliimaneutraalsuse poole,“ selgitas ülikooli rohepöörde prorektor Helen Sooväli-Sepping.

Hundipea OÜ juhatuse liikme Markus Hääle sõnul annab koostöö nende plaanidele olulise kindluse. „TalTechi linnak ja meie planeeritav pilootala Paljassaares on inimeste arvult ja ala suuruselt väga sarnased. Koos saame jagada oma teadmisi, kuidas luua kliimaneutraalset ja inimsõbralikku keskkonda. Loodame koostööga innustada ka teisi ettevõtteid teadusasutusi oma projektidesse kaasama.“

Tallinna Tehnikaülikoolist kirjutas heade kavatsuste kokkuleppele alla rohepöörde prorektor Helen Sooväli-Sepping, Hundipea OÜ-st juhatuse liikmed Mirjam-Mari Marastu ja Markus Hääl.

Tallinna Tehnikaülikool on Eesti tehnika- ja IT-teaduse ning -hariduse lipulaev, kust saab kõrgharidust kõigil astmetel inseneri- ja tehnikateadustes, infotehnoloogias, majanduses, loodusteadustes ja merenduses. Eesti ainsa tehnoloogiaülikooli unikaalsus peitub valdkondade sünergias, mis aitab kaasa uute ideede sünnile.

Wolfschape’i siht on muuta Tallinnas Paljassaares asuv nn pruunala inim- ning loodussõbralikuks linnaosaks. Roheline ning hõlpsasti jalgsi läbitav 480 000 m² ala jaguneb tulevikus võrdselt elamute ja ärihoonete vahel, luues nii säästliku elukeskkonna kui viljaka kasvupinnase rohe-ettevõtetele.

Laeb infot...