Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool osaleb Interreg projekti “Lighting the Baltic sea region – cities accelerate the deployment of sustainable and smart urban solutions“ (LUCIA projekti) raames Euroopa linnade valgustuslahenduste planeerijate ja arendajate teadlikkuse tõstmises ja arendamisel.

LUCIA projektis pakutakse omavalitsustele uudseid teadmisi nutika ja energiatõhusa linnavalgustuse kohta, käsitledes keskkonna, tehnoloogia, majanduse ja sotsiaalse rahuolu aspekte.

Kanuti park
Kanuti park, Tallinn

Tehnikaülikool hindab projekti raames eri linnade välisvalgustuslahenduste planeerijate ja arendajate tehnoloogiaalast teadlikkust. Hindamise tulemuseks on innovaatilistele tänavavalgustuslahenduste planeerijatele ja arendajatele vajaliku tehnoloogiaalase oskusteabe väljatöötamine. See hõlmab avalikult kättesaadavaid juhiseid ja soovitusi välisvalgustuse lahenduste disainimiseks, hangete planeerimiseks ja läbiviimiseks, tehniliseks kontrolliks ning tulevasteks arendusteks. Oluline on rõhutada, et väljatöötatud juhistele tuginedes koordineerib Tallinna Tehnikaülikool innovaatiliste ja energiatõhusate valgustuse pilootlahenduste rajamist kuues Euroopa linnas. Pilootlahendused viiakse ellu järgmistes linnades: Albertslund (Taani), Hamburg (Saksamaa), Jurmala (Läti), Porvoo (Soome), Peterburi (Venemaa) ning Tallinn (Eesti).

Projekti lõpp on planeeritud käesoleva aasta sügisesse, mil toimub ka rahvusvaheline konverents Eestis, Tallinnas, kus tutvustatakse nii linnade ametnikele, tehnoloogiliste lahenduste arendajatele kui ka kogukondadele väljatöötatud juhiseid ning pilootprojektide tulemusi.

Professor Argo Rosina sõnul on projekt lisaks ülikooli laiaulatuslikule rahvusvahelisele koostööle ka hea näide Eesti sisesest pikaaegsest ja tulemuslikust partnerlusest kahe tehnikaülikooli instituudi (elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi ning Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi) ning Tallinna Kommunaalameti vahel.

Projekti toetatakse Interreg Baltic Sea Region programmist Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu. Täpsem info projekti kohta on leitav aadressilt: https://www.lucia-project.eu/

Laeb infot...