Tallinna Tehnikaülikool

Reedel, 14. mail allkirjastasid Tartu Raekojas Tallinna Tehnikaülikool, Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Nõo Reaalgümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaasium koostöö raamlepingu, mis sõnastab eesmärgid pikaajaliseks koostööks ülikooli ja gümnaasiumite vahel.

Tartu koolidega koostöölepingu sõlmimine

14.mail allkirjastavad Tallinna Tehnikaülikool, Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Nõo Reaalgümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaasium koostöölepingu, et populariseerida koolilastele loodus- ja reaalaineid ning tehnoloogiavaldkonda.

Lisaks seminaridele ja loengutele kaasatakse õpilasi ka TaTechi tudengiprojektidesse, samuti on õppejõud ja teadlased valmis koolilapsi juhendama. Tehnoloogiaainete õpetajatele aga pakutakse täiendkoolitust

TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll kinnitas lepingu sõlmimise eel: „Leping nelja Tartu ja Tartumaa kooliga on üks esimestest sammudest TalTechi ja gümnaasiumite uuest koostöösuunast. Oleme defineerinud TalTechi jaoks 20 strateegiliselt olulist kooli ning välja töötamas eesmärgistatud ja mõtestatud koostöömudelit. Koostöös gümnaasiumitega soovime olla sisuliseks partneriks koolidele ning aidata noortel nii oma huvidest kui ka tulevikuplaanidest lähtuvalt langetada haridustee jätkamiseks läbimõeldud otsuseid. Senine koostöö koolidega populaarteaduslike loengute, valikainete ja uurimustööde juhendamisel on olnud väga hea kuid soovime olla veel tugevam partner.“

Hugo Treffneri Gümnaasiumi direktor Ott Ojaveer lisas: „Kuna paljude varasemate aastate jooksul on märkimisväärne osa Treffneri lõpetanutest jätkanud edasiõppimist  TalTechis, siis näen sõlmitavas lepingus ja tihedamas koostöös tehnikaülikooliga paremaid võimalusi meie õpilastele enesetäiendamisel neile huvipakkuvates valdkondades ja ainekursustel ning tulemuslikumat ettevalmistust edasise haridustee kujundamisel.“

TalTechi koostöö koolidega on laienemas ka mujal, näiteks alustab ülikool pilootprojektina 2021. a sügisel avatavas Tabasalu riigigümnaasiumis valikainete mooduliga. Õpilaste huvidest lähtuvalt on välja töötatud sellised valikained nagu materjalitehnoloogia, logistika, programmeerimine, tehisintellekt ja õigus, energeetika, tehniline graafika, toidu biotehnoloogia, robootika, tootearendus ja jätkusuutlike õpilas-idufirmade loomine. Õppetöö on TalTechi linnakus, kus saab kasutada laboreid ja muud taristut.

Teiseks näiteks on väga edukas TalTechi tehnoloogiakooli ja  inseneriteaduskonna koostöös valminud Noore Inseneri Programm, mille eesmärgiks on tutvustada põhikooli lõpuklasside ja gümnaasiumiõpilastele insenerialasid. Programm annab tehnika- ja tehnoloogiavaldkonnast huvitatud noortele võimaluse TalTechi teadlaste, õppejõudude ja tudengite käe all täiendada oma teadmisi inseneeriast. Koolitusprogrammi aluseks  on põhikooli III astme ja gümnaasiumi füüsika ja matemaatika ainekavad sidustatult TalTechi inseneriteaduskonna valitud õppekavadega.

TalTechi ja Tartu piirkonna koolide koostööleppele kirjutavad alla: Hugo Treffneri Gümnaasiumi direktor Ott Ojaveer, Miina Härma Gümnaasiumi direktor Ene Tannberg, Nõo Reaalgümnaasiumi direktor Jaanus Järveoja, Tartu Tamme Gümnaasiumi direktor Ain Tõnisson ja Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll.

Laeb infot...