Tallinna Tehnikaülikool

18. mail otsustas Tallinna Tehnikaülikooli senat, et alates 1. juunist 2021 kuulub Kuressaares asuv meremajanduse keskus senise Eesti Mereakadeemia asemel inseneriteaduskonna koosseisu ning hakkab kandma Kuressaare kolledži nime.

Mudeldamine

Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi kinnitusel on kasvanud regionaalsete kolledžite osatähtsus TalTechi tulevikuplaanides: „Kuressaare kolledži loomine on samm tehnikaülikooli regionaalse kohaloleku kasvatamiseks, mida ootavad ülikoolilt ka kohalikud ettevõtjad ning laiem kogukond – just Saaremaa ettevõtjad ning vallavalitsus pöördusid ülikooli poole ettepanekuga taasluua saarele kolledž, mis koos TalTechi Virumaa ja Tartu kolledžitega hakkab asuma inseneriteaduskonna struktuuris. Vaadates teisi tehnikaülikoole üle maailma, tegutsevad laevaehitusvaldkonna üksused just insneneriteaduskondades. Kahtlematult suurendab see multidistsiplinaarsust ning ergutab innovatsiooni nii ülikooli sees kui ka tehnikaülikoolist väljapoole.“

Rektor Land lisas, et mereakadeemia eestvedamisel on viimastel aastatel pandud oluline alus Kuressaare kolledži arenguks Saaremaal ning tehtud töö on hindamatu väärtusega. Selle arengusse on panustanud nii kohalik omavalitsus, erialaliidud, innovatsiooni väärtustavad ettevõtted kui ka viimastel aastatel Eesti Mereakadeemia. „Kindlasti on vaja edasi viia praeguseid suundi ning algatusi. Näiteks mudelkatsebasseini pikendamine ja viimase baasil uute rakenduste ja tehnoloogiliste täienduste väljaarendamine,“ leidis rektor Land.

Samuti tehakse ettevalmistusi rahvusvahelise meretehnoloogia magistriõppekava, toidutehnoloogia õppe- ja arenduslabori ning meretoorme väärindamise täiendusõppe avamiseks 2022. aastal.

Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna dekaan Fjodor Sergejev sõnas: „Laevaehituse kompetentsi koondamine inseneriteaduskonda on nii Kuressaare kolledži kui ka ülikooli jaoks oluline samm ning üheskoos saame jõulisemalt panustada valdkonna arengutesse. Loodava kolledži liitumine inseneriteaduskonnaga on meile suur väljakutse, arvestades kolledži kahte väga erinevat nii õppe- kui ka teadus-arendustegevuse valdkondi – meretehnika ja väikelaevaehitus ning sinimajandus. Inseneriteaduskonnal on pikaajalised positiivsed kogemused regionaalsete struktuuriüksuste arendamisel ning suudame keskselt toetada kolledžite eripärade säilimist ja nende jätkusuutliku arendamise.“

TalTechi Eesti Mereakadeemia direktori Roomet Leigeri sõnul on muudatus eelkõige ajendatud asjaolust, et lähitulevikus toimuvad Saaremaal õpetatavates õppekavades olulised muudatused ning suureneb ühisosa inseneriteaduskonnaga.

Muudatuse tuules vaatas Eesti Mereakadeemia üle oma õppekavad ning arengusuunad. "Vaatasime kriitilise pilguga üle need tühimikud, mis on meil merendusvaldkonna õppe ja teadusarenduse osas veel katmata. Seega tahame lähiaastatel avada kaks olulist merendussektori vajadustest lähtuvat uut õppekava, mis keskenduks just merenduse digitaalsetele lahendustele ning merendusteenuste disainile,“ kirjeldas Leiger tulevikuplaane.

Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledž pakkus rakenduskõrgharidusõpet 1999. aastast kuni 2016. a lõpuni, kui kolledž liideti 2017. aastast TalTechi Eesti Mereakadeemiaga. 2011. aastal loodi kolledžisse regionaalne Väikelaevaehituse kompetentsikeskus koostöös ettevõtete ja kohalike omavalitsustega, et arendada valdkondlikku õpet ja ka teadusarendust.

Laeb infot...