Tallinna Tehnikaülikool

20. juunil 2022 allkirjastasid Tallinna Tehnikaülikooli rektor professor Tiit Land ja AS Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) juhatuse esimees Tarmo Bakler koostöö raamlepingu, et toetada üksteist õppetöös, teadus- ja arendustegevustes ning teaduse ja ettevõtlikkuse populariseerimises.

Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi sõnul on koostöö Ida-Tallinna Keskhaiglaga muutunud aasta-aastalt mitmekülgsemaks ja ulatuslikumaks, luues väärtust mõlemale osapoolele, aga ka ühiskonnale laiemalt. „Meile on oluline panustada inimeste tervisesse – koostöös haiglaga saame viia meditsiini uuele tasemele, kasutades innovaatilisi tehnoloogiaid ja värskeid teadustulemusi.“

ITK juhatuse esimees Tarmo Bakler hindab koostööd ülikooliga kõrgelt: „Meie arstid ja spetsialistid on huvitatud ühistest teadusprojektidest ning haigla toetab igati kõiki uuendusmeelseid tegevusi.“   

Tehnikaülikoolist panustavad infotehnoloogia-, inseneri-, loodus- ja majandusteaduskond. Koostöö ulatub patsientide operatsioonijärgsest monitoorimisest ja taastusravist, masinõppe ja tehisintellektiga andmete kogumise ja töötlemiseni. Samuti tähendab see virtuaalreaalsuse kasutamist taastusravis ja õppeprotsessides, aga ka infosüsteemide täiustamist ning õppe- ja täiendõppe korraldamist. Üks kõige olulisemaid teemasid on infosüsteemide ümberkujundamine raviotsuste tegemist toetavateks süsteemideks. Iga konkreetse teema jaoks sõlmitakse eraldi ühistegevuse leping.

ITK Kirurgiakliiniku üldkirurg-juhtivarst Airi Tark leiab, et haigla koostöö ülikooliga toob kasu mõlemale poolele: „See annab ühelt poolt teadlastele võimaluse väljatöötatud innovaatilisi lahendusi kliinilises praktikas rakendada, teisalt on see aga haigla jaoks suurepärane võimalus anda ülikoolile alusandmeid puuduolevate või uuendamist vajavate tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamiseks.“ Tallinna Tehnikaülikooli Seebecki elektroonikainstituudi teadlane Mart Min praegusest ja tulevasest koostööst: „Ma tõesti loodan, et saame mõne raskemat sorti sammu teha, mis kõmiseb Eestist välja. Arstid ja insenerid – üheskoos loome tervist ja elurõõmu.“

Ülikooli ja haigla koostöö tugineb vähemalt kahele Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava fookusvaldkonnale – digilahenduste kasutamisele ning tervisetehnoloogiate ja teenuste arendamisele.

Lepingulist koostööd on tehtud juba 2018. aastast. Näiteks sisustati koos Itaalia partneriga taastusravi virtuaalreaalsuskabinet, kasutati 3D-printimise võimalusi lülisamba operatsioonide ettevalmistamisel, kolmepoolses koostöös ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskusega uuriti aordi tsentraalse vererõhukõvera reaalajas mõõtmise võimalusi ning tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE abil loodi nutikas skolioosikorsett vildakselgsuse raviks. Koostööd on tehtud ka õppetöös.

Ida-Tallinna Keskhaigla on Tallinna üks suuremaid tipptasemel tervishoiuteenuseid pakkuvaid haiglaid, mille koosseisu kuulub seitse kliinikut: diagnostikakliinik, sisekliinik, silmakliinik, naistekliinik, kirurgiakliinik, taastusravikliinik ning õendus- ja hooldusabikliinik.

Tallinna Tehnikaülikool on teadusülikool, kus teadussaavutused leiavad rakendust õppetöös ja ettevõtluskoostöös. Tehnikaülikool teeb aktiivselt koostööd organisatsioonide, teadlaste ja tippülikoolidega üle kogu maailma. Ülikool on sõlminud koostöölepingud ka SA Põhja-Eesti regionaalhaigla, Pärnu Haigla ja Ida-Viru Keskhaiglaga.

Laeb infot...