Tallinna Tehnikaülikool

Juuni teisel nädalal toimus tippkohtumine Tallinna Tehnikaülikooli ja Swedbank juhtkonna vahel, et astuda samm edasi uute ühiste huvide ja tegevustega jätkamiseks.

Tallinna Tehnikaülikooli ja Swedbank juhtkond
Tallinna Tehnikaülikooli ja Swedbanki juhtkond

Tehnikaülikooli senine koostöö Swedbankiga on olnud mitmetahuline puudutades näiteks panga praktikute ettekandeid õppeprogrammides külalisloengute kujul, pangapoolset tudengite õppetöö toetamist stipendiumitega või panga äriliste väljakutsete lahendamist tudengi-meeskondade poolt. Käesoleva kohtumise eesmärk oli leida uusi koostöökohti ka teadus-ja arendustegevuse valdkonnas arvestades üha muutuvat majanduskeskkonda ja suurenevat vajadust kohaneda rohepöörde väljakutsetega.

Tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll andis kohtumisel ülevaate õppetööga seotud teemadest ja tutvustas visiooni peatselt valmivast üheaastasest eestikeelsest magistrikavast ning tuleviku võimalusest ettevõttel tellida finantspanuse eest ettevõtte seisukohast vajalik üheaastane magistri- või mikrokraad. Teadusprorektor Tiit Lukk rõhutas, kui oluline on eestikeelse õppetöö jätkamiseks ja tööandjatele eestikeelse kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu pakkumiseks ka ettevõtete panus eestikeelsesse järelkasvu ja akadeemilisse sfääri.

Swedbanki juht Olavi Lepp tõdes, et panga vajadused muutuvad ajas kiiresti. Pidevalt on oluline tegeleda organisatsioonisiseste protsesside optimeerimise ja automatiseerimisega, mis loob tugeva aluse ülikooliga mitmekülgse teadus-ja arendustegevuse koostöö arendamiseks. Üks üha põletavamaid teemasid on rohepööre ja ökoloogilise jalajälje mõõtmine, nt mida saame rahanduse kaudu teha jätkusuutliku arengu eesmärkide (ESG) saavutamiseks.

Kohtumisel osalenud majandus- ja IT teaduskondade dekaanid Mari Avarmaa ja Gert Jervan tõid esile valdkonnapõhised koostöövõimalused nagu näiteks green financing professuuri moodustamine, tööstusdoktorantuur, arendusprojektid panga protsesside optimeerimise, IT turvalisuse ja usaldusväärsuse, digitransformatsiooni ning tarkade süsteemide ja keskkondade teemadel.

Koostöö ettevõtete ja ülikooli vahel on äärmiselt oluline, et ülikool oskaks ette valmistada tööturu ootustele vastavaid kõrgharitud spetsialiste ning samas ettevõtted näeksid võimalusi ning suundasid, millega ülikool saab panustada teadus-ja arendustegevuse kaudu.

Laeb infot...