Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli juhtimisel sai alguse Horizon Europe innovatsiooniprojekt 5G-TIMBER, mis kiirendab 5G mobiilside, digitehnoloogiate ja tehisintellekti rakendamist puidutööstuse valdkonnas tegutsevates keskmistes ja väikeettevõtetes. Eestist löövad projektis kaasa moodulmajade tootja Harmet OÜ ja masinaehitusettevõte Hekotek AS.

8. juunil kohtusid TalTechis 5G-Timber projekti osapooled.
5G-TIMBER projekti osapooled kohtusid 8. juunil TalTechis.

5G mobiilsidetehnoloogiate rakendamine toob märkimisväärset kasu Euroopa tööstussektorile. Siiski on 5G ja selle abil realiseeritavate infotehnoloogiliste lahenduste nagu andmete hajus- ja servtöötluse, lokaalse tehisintellekti rakendamine väike ja keskmise suurusega ettevõtetes pigem haruldane. Olulisteks takistuseks on märkimisväärsed kulud investeeringutele, tehnoloogilised riskid ja varasemate praktikate vähesus. Samas on väikeseerias masina- või puidutööstuse ning puitmajaehituse puhul probleemideks tootmise efektiivsus, jätkusuutlikkus ning tekkivate jäätmete maht.

“Puit on kõige laiemalt kasutatav jätkusuutlik ehitusmaterjal, mis leiab järjest rohkem rakendamist ehitiste renoveerimisel ja ajutistes hoonetes. Sellele vaatamata on puidu alakasutus (Euroopas kasutatakse puidust kõigest 63 protsenti), suur jäätmete hulk (50-65 protsenti). Tänu sellele langeb Euroopa ettevõtete konkurentsivõime võrreldes suurte eksportööridega nagu Hiina,” ütles tehnikaülikooli Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi professor Muhammad Mahtab Alam, projekti koordinaator.

Tema sõnul võetakse 5G-TIMBER projektis fookusesse tööstusliku tootmise keskkonnakaitseline ja sotsiaalne jätkusuutlikkus Euroopas, keskendudes puidu- ja ehitussektorile, millest viimane eraldab 36 protsenti kasvuhoonegaasidest Euroopas.  Teadlased töötavad tihedalt koos puidutööstusega ning eesmärk on suurendada puidul baseeruvate materjalide taaskasutust 50 protsenti ning tõsta puitmajamoodulite tootmise efektiivsust 15 protsenti. „Samuti soovime tõsta nende valmidusastet tehasest väljumisel kuni 99 protsenti, vähendada moodulmajade paigaldamise töö mahtu 10, vähendada tootereklamatsioonide hulka 10 protsendi võrra ja parendada töötajate ohutust puitmajade tootmisel ja paigaldamisel,” lisas professor Alam. 

Pikas perspektiivis panustab 5G-TIMBER projekt kliimasõbralike toodete ja materjalide kasvava vajaduse rahuldamisse ja pikendab puitmaterjali elutsüklit 100+ aastani vähendamaks jäätmeid ja kasvuhoonegaase.

Dr Pat O’Sullivan (projektipartneri Inlecom tegevjuht, Iirimaa) usub, et projekti tulemused on rakendatavad oluliselt laiemalt väljaspool puidusektorit ja võimaldavad tutvustada jätkusuutlikku andmetel põhineva tootmise printsiipe paljudes erinevates EL-i toormeahelates. Liiidriroll puhaste, jätkusuutlike ja kliimaneutraalsete tootmise väärtusahelate loomisel on ülioluline eduks tulevikus, töökohtade atraktiivsuse tagamisel ja talentide kaasamisel. Tulemas on avalikud ja avatud standarditel põhinevad praktilised rakendused, ärianalüüsid ja kasutusmetoodikad, millel on Inlecomi juhi hinnangul märkimisväärne mõju nii puidutööstussektoris kui väljaspool.

Ambitsiooni toetamiseks loob projekti partner Crowdhelix Iirimaalt vähemalt saja viiekümnest ettevõttest koosneva võrgustiku. “Meie roll on luua mõjukas virtuaalne kogukond, mis koosneb ekspertidest tööstustootmises ja seotud valdkondades nagu teadus, arendus ja innovatsioon,” ütles Michael Browne, ettevõtte Crowdhelix tegevjuht. Tuuakse kokku ülikoolid, uurimisasutused, VKE-d, suured rahvusvahelised korporatsioonid, investorid, lõppkasutajad, poliitikate kujundajad, masina- ja puidutööstuse sidusrühmad, et projekti mõju oleks suurim. 

Euroopa Liidu Horizon Europe projekt 5G-TIMBER – turvalise 5G abil edendatav rohe- ja digipööre Euroopa puidutöötlemissektoris – toetab 5G mobiilsidel põhinevate lahenduste rakendamist  puidutööstuse tervikahelas, võttes arvesse tööstuspraktikaid ja tegelikke piiranguid.

Projekti raames rajatakse 5G privaatvõrkude pilootpaigaldised, mis on seotud saeveskite seadmete ja puitmajamoodulite tootmisega, puitmajaehitusega. Piloodid viiakse läbi Eestis, Norras ja Soomes. Töödega on seotud kuusteist teadusasutust ja ettevõtet kümnest Euroopa riigist. Projekt demonstreerib innovatsiooni, mis lisaks 5G mobiilsidele kätkeb endas andmete servtöötlust, asjade internetti, liitreaalsust, digikaksikuid, täpset positsioneerimist siseruumides ja tooraine mudelite rakendamist terviklikus puidutööstusahelas. Planeeritud arendustöö tulemuseks on nö “tööriistakast” puiduvaldkonnas tegutsevatele ettevõtetele, mis toetab andmetel põhinevat efektiivset, ohutut ja jätkusuutlikku tootmist.

Esimesel juunil alanud kolmeaastase projekti maht on üle kümne miljoni euro ja lisaks Tallinna Tehnikaülikoolile löövad Eestist kaasa ettevõtted Harmet OÜ ja Hekotek AS. Uurimisasutustena kuuluvad konsortsiumisse veel VTT Soomest ja Milano polütehniline ülikool, lisaks ettevõtted Belgiast, Iirimaalt, Itaaliast, Norrast, Prantsusmaalt, Rootsist, Rumeeniast, Saksamaalt ja Soomest.

5G-TIMBER projekti toetatakse Euroopa Liidu Horizon Europe innovatsiooniprogrammist, grandileping 101058505.

Laeb infot...