Tallinna Tehnikaülikool
Doktorandid
Keemia eriala doktorantide konverentsi doktorandid. Foto: erakogu

Möödunud neljapäeval ja reedel, 18.-19. mail, toimus keemia ja biotehnoloogia instituudis juba teine keemia eriala doktorantide konverents, mis pakkus osalejatele võimaluse tutvustada oma teadustöö tulemusi. Konverentsi avas teadusprorektor Tiit Lukk, kes julgustas kõiki oma teadustööga rohepöörde arengusse panustama ja loodab, et sellest konverentsist saab hea traditsioon.

Kahe päeva jooksul võttis konverentsist osa üle 50 inimese, kes olid enamasti doktorandid, nende juhendajad, kolleegid ja teised külalised. Enamik esinejatest olid KBI keemia doktorandid, kuid kohal oli ka esinejaid KBFI-st ning osalejaid Tallinna Ülikoolist. Konverentsi raames esitati kokku 17 ettekannet, mis käsitlesid laia valikut erinevatest valdkondadest: makrotsüklite sünteesi ja omadusi, ligniini ning seda muundavaid ensüüme, kütuselemente, vähkkasvajate uurimist, suhkruid ja palju teisi huvitavaid teemasid. Lisaks esinemisele proovisid doktorandid ka konverentsi sessiooni juhi rolli ning said sellega väga hästi hakkama. Doktorantide aktiivne osalemine ning emotsionaalsed arutelud näitavad nende kõrget taset.

teine keemia eriala doktorantide konverents
Keemia eriala doktorantide konverents. Foto: erakogu

Tallinna Tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudis korraldatud keemia eriala doktorantide konverents on hea platvorm teadlaste vaheliseks koostööks ja teadmiste jagamiseks. See annab doktorantidele võimaluse esitleda oma teadustööd ning saada uusi teadmisi teistest valdkondadest. Korraldajad soovivad tänada kõiki konverentsil osalejaid ning väljendavad oma lootust, et tulevased konverentsid jätkavad edukat teadlaste koostööd ning aitavad kaasa Eesti teaduse arengule.

Laeb infot...