Tallinna Tehnikaülikool

Tehnikaülikooli jaoks on tänases Haridus- ja teadusministeeriumi järelevalve õiendis kõige olulisem tõsiasi, et ministeeriumi järelvalve käigus ei ole leitud tõendeid ülikoolile ja tema töötajatele süüks pandud seaduserikkumistest või sooritatud süütegudest.

Samadele järeldustele on jõudnud ka ülikool omapoolselt.

Õiendis toodi esile ülikooli sisekorra rikkumised, mida ülikool on varasemalt ka ise tuvastanud ja tunnistanud. Kolm varasemat tehnikaülikooli sisemist kontrolli - siseauditi büroo tehtud erakorraline audit, ajakirjanduses avaldatud süüdistuste kontrollimiseks moodustatud uurimiskomisjon ning ülikooli nõukogu ülesandel teostatud auditikomitee audit – on osundanud probleemidele projektijuhtimises, tööaja arvestuses, välismaalaste töösuhetes ja teistes väiksemates küsimustes, mida ülikool on asunud lahendama.

Ministeeriumi järelvalve õiendi detailsem analüüs ja sellest tulenevate järelduste tegemine on kavas läbi viia lähema 3-4 nädala jooksul.

TalTechi teadusprorektor Renno Veinthal sõnas: „ Ministeeriumi järelevalve poolt tuvastatud puudujäägid on loomulikult kahetsusväärsed ja ülikool võtab antud soovitusi väga tõsiselt. Loodame, et kavandatavate sammude tulemusena õnnestub ülikoolil mõistlikult ühendada bürokraatlikud nõuded ühelt poolt ning akadeemilise vabaduse ja ülikooli autonoomia põhimõtted teiselt poolt.“

Laeb infot...