Tallinna Tehnikaülikool

Igal kevadel korraldab uuringufirma Kantar Emor Eesti ülikoolide maineuuringut, mille värskete tulemuste järgi on võrreldes eelmise aastaga Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) maine märkimisväärselt kasvanud eelkõige Eesti noorte seas.

Team in TalTech shirts cheering

„Tulemused kinnitavad, et viimane õppeaasta on tehnikaülikoolile toonud olulise mainekasvu Eesti 15-19 aastaste noorte silmis. Kõrgeid ja väga kõrgeid hinnanguid on saanud väga erinevad aspektid tehnikaülikooli tegutsemises,“ kinnitab TalTechi turundus- ja kommunikatsioonitalituse juhataja Anne Muldme

Muldme selgitas, et tehnikaülikooli maine koondindeks noorte seas oli tõusnud 99-lt 103-ni, olles viimase kahe aastaga tõusnud 10 punkti võrra, mis on märkimisväärne tõus.

Muldme selgitas, et ülikoolide maineprofiili detailseks analüüsimiseks kasutati rahvusvahelist uuringulahendust TRI*M, mis võtab arvesse emotsionaalseid (suhtumine, usaldusväärsus) ja ratsionaalseid (teenuse kvaliteet, edukus) hinnanguid mainele, liidab üldise mainehinnangu ning koondab neist kokkuvõtva maineindeksi teadaoleva maksimumväärtusega 120. 

Noorte hulgas on suurim muudatus positiivses suunas toimunud emotsionaalsete hinnangute andmisel – noorte suhtumine tehnikaülikooli ning selle usaldusväärsus noorte silmis. Positiivsemaks on muutunud ka ratsionaalsed hinnangud nagu edukus. Muldme kommenteeris, et seejuures on kõikide komponentide ükshaaval hindamisel oluliselt kasvanud suurepäraste ja väga heade hinnangute osakaal. 

Uuringu käigus analüüsitakse iga ülikooli sihtrühmade meelsust ning arvutatakse saadikute, poolehoidjate, pragmaatikute ning kritiseerijate osakaalud ülikoolide lõikes. Eesti ülikoolidest kõige enam saadikuid ehk nii ratsionaalselt kui emotsionaalselt positiivselt meelestatud noori on just TalTechil (85% kõikidest noortest vanuses 15-19), aastaga on see näitaja tõusnud 11%. 

Uuringus hinnatakse ka ülikoolide spontaanset tuntust. „Hea meel on näha, et tehnikaülikooli spontaanne tuntus noorte seas on kasvanud ning ülikooli uus lühinimi TalTech on väga hästi vastu võetud,“ sõnas Muldme. Juba 83% noortest nimetab esimese või teise meenunud Eesti ülikoolina Tallinna Tehnikaülikooli. „Kusjuures 33 % noortest nimetas vastamisel tehnikaülikooli uue lühinimega TalTech. TTÜ-d nimetas 9%,“ ütles Muldme. 

Lisaks TRI*M koondindeksile antakse uuringus hinnang veel 21-le kõrghariduse puhul olulisele mainefaktorile. Võrreldes teiste Eesti suuremate ülikoolidega on tehnikaülikool noorte silmis tõusnud kõikides kategooriates.  Varasemaga võrreldes on oluliselt positiivsemaid hinnanguid saanud sellised näitajad nagu tugevad digitaalsed ja uued tehnoloogiad, hariduse praktilisus, ettevõtlik vaim, rahvusvahelisus, keskkonnasõbralikkus, ühtne ja eristuv kuvand. Samuti hinnati kõrgelt tudengisõbralikkust ja ettevõtluskoostööd. Konkurentsitult on TalTechi tugevuseks atraktiivsed ja tänapäevased õppehooned ning kaasaegne ja kaunis ülikoolilinnak. 

Eraldi uuriti ülikoolide maineuuringus hariduse ja kultuuri valdkonna brändide meeldivust, kus teiste hulgas olid nimekirjas ka teatrid, kinod jms. Muldme ütles, et noorte seas tõusis TalTech seniselt neljandalt positsioonilt brändi meeldivusega liidrikonkurentsi. 

Kantar Emor korraldab Eesti ülikoolide maineuuringut igal kevadel. Selle eesmärk on välja selgitada Eesti kõrgkoolide üldine mainepositsioon elanikkonnas ning analüüsida ülikoolide maineprofiili detailsemalt. Uuring korraldati 2019. aasta mais ning selles osales 1232 inimest vanuses 15–74 aastat. 

Lisainfo
Anne Mudlme, TalTechi turundus- ja kommunikatsioonitalituse juhataja, tel 514 2224, anne.muldme@taltech.ee

Laeb infot...