Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool avab sel sügisel esmakordselt rahvusvahelise Digiriigi mikrokraadiprogrammi, mis annab esindusliku ülevaate e-valitsemisest, digiriigist ning ning nendest tulenevate muutuste tegemisest. 15 stipendiumit saavad õppurid Armeeniast, Gruusiast, Keeniast ja Moldovast.

Tudengid

Programmi juhtivlektori, professor Ingrid Pappeli sõnul tutvustab programm e-valitsemise põhimõtteid ja keskendub digiriigi kõige olulisematele komponentidele: avalikud teenused ja nende digitaliseerimine, õigusraamistik, koosvõime, identiteet ja muutuste juhtimine digitaalsele valitsemisele üleminekul. „Osalejad saavad ülevaate teenuse planeerimisest, rakendamisest ja kasutamisest avalikus sektoris ning kuidas luua avaliku sektori asutuste vahel digitaalne kommunikatsioon ja paberivaba asjaajamine,“ lisas Pappel.

Programmi lõviosa moodustab iseseisev veebipõhine õpe, millele lisanduvad sessioonid lektorite ja ekspertidega. Programmi läbimiseks peab läbima e-õppe materjalid, sooritama kodutööd ja esitlema projekti oma konkreetse digiriigi lahenduse põhjal. Esitlusi hindavad ja annavad tagasisidet Eesti digiriigi eksperdid.

Stipendiaatide õppe lõpetab 5-päevane talvekool Eestis, mille käigus tutvuvad osalejad kohapeal Eesti digitaristu ja parimate praktikatega.

Programmi läbinutele antud teoreetilised ja praktilised teadmised Eesti ja teiste riikide kogemustest lubavad neil juhtida digiriigi projekte ja lahendada erinevaid ülesandeid.  

Programmis on 15 stipendiumikohta, kuhu oodatakse kandideerima Armeenia, Gruusia, Keenia ja Moldova tudengeid. Projekti toetab ESTDEV- Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus. Tasulisse õppesse saavad tulla kõik soovijad.

Digiriigi mikrokraadiprogrammi korraldavad Tallinna Tehnikaülikooli tarkvarateaduste instituut ja avatud ülikool.

Vastuvõtt kestab kuni seitsmenda augustini.

Kontakt: Tallinna Tehnikaülikooli avatud ülikool, tel. 620 3943, e-post summerschools@taltech.ee.

Laeb infot...