Tallinna Tehnikaülikool

Rektoriks võib kandideerida isik, kes on või on olnud valitud mis tahes ülikooli professori ametikohale ja kellel on doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.

Rektorikandidaate võivad esitada kõik soovijad.

Kandidaadi ülesseadmiseks tuleb esitada valimiskomisjonile kirjalikult (aadressil Ehitajate tee 5, Tallinn, 19068, rektoraat, NRG-602) või digitaalselt allkirjastatuna e-postiga (aadressil valimiskomisjon@taltech.ee) järgmised dokumendid:

•  avaldus valimiskomisjoni nimele;

•  kandidaadi nõusolek;

•  kandidaadi elulookirjeldus (CV);

•  ülikooli arengu lühivisioon.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 6. märts 2020 kell 17.00.

Rektori valib Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 18. mail 2020.
Rektor astub ametisse 1. septembril 2020.

Tallinna Tehnikaülikooli missioon on olla teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni edendaja ning juhtiv inseneri- ja majandushariduse andja Eestis.

Ülikooli tulevikuvisiooniks on innovaatiline Eesti jätkusuutlikus maailmas, kus TalTechil on kaalukas roll.

•  TalTech on rahvusvaheliselt silmapaistev tehnika- ja tehnoloogiaülikool, kus kohtuvad motiveeritud töötajad ja ambitsioonikad üliõpilased.

•  Akadeemilistele kompetentsidele ja professionaalsele juhtimisele rajatud ülikool osaleb aktiivselt kiiresti areneva ühiskonna vajaduste rahuldamisel ning digitaalajastu väljakutsetega toimetulemisel.

•  Ülikooli koostöö ettevõtete ja avaliku sektoriga aitab oluliselt kaasa ühiskonna teadmiste ja heaolu kasvule.

Täiendav info:

valimiskomisjon@taltech.ee,

tonis.kanger@taltech.ee,

taltech.ee

Laeb infot...