Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) õppejõud annavad sel poolaastal Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilastele elektroonika valikaine tunde. Tegemist on ühe projektiga ülikooli järelkasvu strateegias, mis suunab oma tegevused erialavalikut kaaluvatele noortele.

TalTechi linnak

Elektroonika valikaine on värske täiendus TalTechi ja Pärnu Koidula Gümnaasiumi pikaajalisele koostööle, mille eesmärk on tekitada noortes huvi TalTechis õpetatavate alade, sealhulgas inseneeria ja IT-valdkonna vastu. “Pakume erinevaid valikainete programme ka teistes riigigümnaasiumites, kuid elektroonikaõpe valmis spetsiaalselt Koidula kooli soovidele vastu tulles. Just sellest gümnaasiumist tuleb igal aastal enim lõpetanuid TalTechi õppima,” kinnitas TalTechi koolikoostöö ja vastuvõtuturunduse peaspetsialist Helen Raja. 

Elektroonika valikaine on mõeldud valdkonnast huvitatud gümnasistidele. Raja sõnul kombineeritakse tundides teooria ja praktiline õpe: “Igale osalejale on tehnikaülikoolilt komplekt makettlaua ja komponentidega, millel saab kokku panna ja katsetada elektroonikalülitusi.” 

Aine viimane kolmandik on kavandatud miniprojektina, kus õpilased rakendavad teadmisi mõne praktiliselt kasutatava lahenduse ehitamiseks – näiteks päikesepaneeliga telefonilaadija, kell/taimer või termomeeter. 

Elektroonika valikaine maht on 35 akadeemilist tundi. Kursust juhendavad TalTechi õppejõudude kõrval ka tudengid. Juhendajate leidmisel on abiks IT-teaduskonna üliõpilaskogu, nii et osalejate hulgas on elektroonikatudengite kõrval ka teiste erialade üliõpilasi. “Lisaks on meile suureks abiks Elektroonikatööstuse Liit, kes aitab korraldada õpilastele Pärnu elektroonikaettevõtete külastusi,” rääkis Raja, lisades, et kindlasti arvestatakse ekskursioone kavandades koroonaviiruse olukorraga. 

Pärnu Koidula Gümnaasiumi õppejuht Ille Rohtlaan oli rõõmus, et TalTechi toel ellu kutsutud valikkursused toetavad ja laiendavad kooli reaalsuundi just inseneriõppe osas. “Praktilise väljundiga elektroonikakursus on õpilastele huvitav ja motiveeriv, nii saavad nad sooritada näiteks ka praktilise töö, mis on gümnaasiumi lõpetamise eeldus.” 

Elektroonikaõppe kõrval alustab veebruarist Pärnu Koidula Gümnaasiumis ka tehnilise graafika kursus, mille eesmärgiks on anda teoreetilised ja praktilised alused jooniste valmistamiseks, vormistamiseks ja lugemiseks; arendada ruumikujutlusvõimet ja insener-tehnilist mõtlemist; koostada ja redigeerida CAD-tarkvaraga loodud objekte ja jooniseid. “Eestis on suur puudus elektroonika- ja insenerialade spetsialistidest. Huvi tekitamine selle valdkonna vastu juba gümnaasiumis aitab noortel julgemalt erialavalikut teha,” kinnitas Rohtlaan. 

Koostöö riigigümnaasiumidega on osa TalTechi laiemast strateegiast. “Valikainete programmid gümnaasiumitele aitavad tõsta noorte teadlikkust ning langetada haridustee jätkamiseks läbimõeldud otsuseid,” ütles Helen Raja, lisades: “Iga uus valikaine töötatakse välja koostöös kooliga, rakendades ülikooli õppejõudude teadmisi ning parimaid praktikaid. Nii saab ülikool anda läbi erinevate koostööprojektide sisuka panuse gümnaasiumi õppekavadesse.” Lisaks valikainete programmidele pakub TalTech ettevalmistavaid kursuseid riigieksamiteks ja olümpiaadideks.

Laeb infot...