Tallinna Tehnikaülikool

Saabus rõõmustav teade, et Journal of the International Council for Small Business 2021. aasta kümne enim loetud artikli hulka jõudis ka Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna professori Susanne Dursti ja Saksamaa teadlase Thomas Henscheli ühine artikkel, mis keskendub Eesti väikeettevõtete näitele üleilmse pandeemia ajal.

Durst
Tallinna Tehnikaülikooli professor Susanne Durst

COVID-19 tabas meid ootamatult. Nii tuli teadlastel kohe otsustavalt tegutseda, sest kogu maailm ootas neilt nii vastuseid, nõuandeid kui ka lahendusi.

Oma artiklis „COVID-19 as an accelerator for developing strong(er) businesses? Insights from Estonian small firms“ tutvustavad autorid oma värsket uurimistööd teemal, kuidas on Eesti väikeettevõtted pandeemia olukorras seni toime tulnud.

Autorid Susanne Durst ja Thomas Henschel tõdevad, et COVID-19 tegi maailma jaoks selgeks ka ühe asja – et inimesed peavad (uuesti) õppima, et nad ei saa kõike kontrollida ja et sellised kriisid nõuavad kõigilt kannatlikkust. See on võime, mis on aga kaduma läinud meie senises maailmas, kus kõik pidi olema kiire või toimuma kiiresti.

Eesti väikeettevõtete näitel selgitatakse, milliste probleemidega alates 2020. aasta varakevadest maadeldi, kuidas kohaneti lühikese aja jooksul uue olukorraga, kuidas mobiliseeriti kõik oma jõud, algatati uusi tegevusi, kohandati olemasolevaid, et ootamatust ja välistest põhjustest tingitud kriisis kõigepealt ellu jääda ning seejärel veelgi tugevamana välja tulla.

Käesoleva uuringu tulemused on eelkõige olulised nii üldise kui ka väikeettevõtete kriisijuhtimise vaatenurgast, aga ka fookuses olev Eesti näide on tähtis mitmel põhjusel.  

Esiteks, varem Nõukogude Liitu kuulunud Eesti sai uuesti iseseisvaks 1991. aastal ja seega on ettevõtlus meile siin n-ö uuema aja nähtus. Samuti on Eestist lahkunud pärast iseseisvuse taastamist palju noori ning sellel on olnud oma mõju Eesti ühiskonnale ja majanduslikule arengule, sh ettevõtlusele. Mõnevõrra erandlik on seegi, et paljud Eesti töötajad käivad juba aastaid Soomes tööl (ning sõidavad regulaarselt Eesti-Soome vahet). Niisiis on olemas võimalus, et COVID-19 ja selle tagajärjed vallandavad uue väljarändelaine.

Sellest lähtuvalt on Eesti jaoks oluline, et võimalikult paljud tublid väikeettevõtted elaks pandeemia üle. Teadusartikli väärtust tõstab ka asjaolu, et siiani on paljudes (väikeettevõtete) kriisijuhtimise teadusuuringutes keskendutud enamasti nn vanale läänemaailmale, samas kui teised maailma piirkonnad on alaesindatud.

Vaata Journal of the International Council for Small Business 2021. aasta 10 enim loetud artiklit SIIT (vt tabel nr 2).

Laeb infot...