Tallinna Tehnikaülikool

Esmaspäeval, 31. augustil andis professor Tiit Land Tallinna Tehnikaülikooli rektori ametivande, ametiketi asetas talle kaela president Kersti Kaljulaid. Tiit Land on 17. Tallinna Tehnikaülikooli rektor. 

Tiit Landi inauguratsioon

„Võtan Tallinna Tehnikaülikooli rektori ameti vastu suures ootusärevuses. Ülikoolil, nagu ühiskonnalgi, seisavad ees keerulised ajad, kuid tulevik pakub ka suuri võimalusi, mida peame suutma targalt ära kasutada. Tehnikaülikool jätkab oma missiooni täitmist inseneri- ja majandushariduse andjana Eestis, samas soovime luua enam innovatsiooni ning olla ettevõtlik ülikool nii tudengite kui kogu ühiskonna jaoks,“ ütles Tallinna Tehnikaülikooli vastne rektor Tiit Land
 
Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi sõnul on Tallinna Tehnikaülikool Eesti jaoks eriliselt tähtis kool: „Siin saavad oma oskused kõik need inimesed, kelle vastutada on meie tehiskeskkonna toimimine kõige laiemas mõttes: et majad seisaks püsti, sillad kestaks kaua, IT-süsteemid töötaks efektiivsel ja energiasäästlikul moel ning Eesti saaks kliimaneutraalseks tarbijale harjumuspärast tarnekindlust kaotamata ja nõnda edasi.“

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps soovis rektorile rohkelt kordaminekuid uues ametis. „Riik eeldab ülikoolidelt üha enam kiiret reageerimist muutustele ja innovatsiooni eestvedamist,“ ütles Reps. „Ootused on kõrged: tuleb teha tihedamat koostööd ettevõtetega, soodustada töötajate liikumist ülikooli ning era- ja avaliku sektori vahel, arendada rakendusteadusi. Tallinna Tehnikaülikoolil on ees palju huvitavat ja vajalikku. Loodan, et koos tööandjate ja erialaliitudega saab peatselt teoks ka inseneriakadeemia loomine.“
  
Tiit Land oli aastast 2011 Tallinna Ülikooli rektor. Aastatel 2000–2006 oli ta Stockholmi Ülikooli teadur ja neurokeemia dotsent, aastast 2007 Tallinna Ülikooli keemia professor ning aastatel 2008–2011 oli ta Tallinna Ülikooli matemaatika ja loodusteaduste instituudi direktor.
 
Oma valimisplatvormis on Tiit Land öelnud, et kavatseb Tallinna Tehnikaülikooli rektorina lähtuda ülikooli arengukavas 2020 seatud missioonist ning visioonist. Tema eesmärgiks on järgmise viie aasta jooksul tõsta ülikooli akadeemilist kvaliteeti, kasvatada teadus- ja arendustöö kvaliteeti ning mahtusid, algatada ülikooli rahvusvahelistumise ning jätkusuutliku arengu põhimõtete tegevuskava koostamise. 
 
Tiit Landi valis rektoriks 18. mail Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu. 
 
1918. aastal asutatud Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) on ainus tehnikaülikool Eestis, mis pakub bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpet inseneri, IT, loodusteaduste, äri ja merenduse alal. Värskelt uuenenud ja tööturu vajadusi sihtivad õppeprogrammid teevad TalTechi lõpetajatest oodatud eksperdid tööturul.

Inauguratsioonitseremoonia on järelevaadatav.

Laeb infot...