Tallinna Tehnikaülikool

Esmaspäeval, 18. mail valis Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu ülikooli rektoriks professor Tiit Landi.

Tiit Land

Vaata uuesti TalTechi nõukogu pressikonverentsi. 

Tiit Land on aastast 2011 Tallinna Ülikooli rektor. Ta oli aastatel 2000 –2006 Stockholmi Ülikooli neurokeemia professor, aastast 2007 Tallinna Ülikooli keemia professor ning aastatel 2008–2011 oli ta Tallinna Ülikooli matemaatika ja loodusteaduste instituudi direktor. 

Land kaitses 1994. aastal Stockholmi Ülikoolis doktorikraadi neurokeemias ja neurotoksikoloogias ning läbis järeldoktorantuuri Ameerika Rahvuslikus Tervise instituudis aastatel 1994–1999. 

Oma valimisplatvormis on Tiit Land öelnud, et kavatseb Tallinna Tehnikaülikooli rektorina lähtuda ülikooli arengukavas 2020 seatud missioonist ning visioonist. Tema eesmärgiks on järgmise viie aasta jooksul tõsta ülikooli akadeemilist kvaliteeti, kasvatada teadus- ja arendustöö kvaliteeti ja mahtusid, algatada ülikooli rahvusvahelistumise põhimõtete ning jätkusuutliku arengu põhimõtete tegevuskava koostamise. 

Tiit Landi esitas rektorikandidaadiks rühm Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuid.   

Tallinna Tehnikaülikooli rektori valis ülikooli 11-liikmeline nõukogu salajasel hääletusel. Tehnikaülikooli nõukokku kuuluvad Gunnar Okk, Maive Rute, Heiti Hääl, Ardo Kamratov, Tõnis Kanger, Robert Kitt, Piret Mürk-Dubout, Arvo Oorn, Tiina Randma-Liiv, Mart Saarma ja Andres Öpik. 

Tiit Land asub Tallinna Tehnikaülikooli rektorina ametisse 1. septembril. Rektori ametiaeg on viis aastat. 

Lisamaterjalid: 
Curriculum Vitae
Esitajad
Ülikooli arengu lühivisioon
Valimisplatvorm

Rektori valimiste ametlik veebileht

Laeb infot...