Tallinna Tehnikaülikool

Eelmisel aastal sai esimest korda Tallinna Tehnikaülikoolis (TalTech) esitada sisseastumisavaldust aastaringselt. Kokku tuli sel viisil TalTechi õppima 36 protsenti kõikidest immatrikuleeritutest, ületades seatud eesmärke rohkem kui kahekordselt. Uus vastuvõtt TalTechi on juba alanud!

Three TalTech students playing chess

„Paindlikkus nii töö- kui õppevaldkonnas on muutunud üha olulisemaks. Võimalus esitada ülikooli sisseastumisavaldus juba pea aasta enne õppima asumist just seda pakubki,“ ütles TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll.

Ta selgitas, et eelmisel aastal oli aastaringse vastuvõtu kaudu õppimatulnutest rohkem kui pooled (täpsemalt 63%) eelneva haridustaseme lõpetanud enne käimasoleva õppeaasta lõppu. See tähendas, et avalduse esitajad said juba varakult kinnituse õppekohast tehnikaülikoolis.

„Teadmatus õppeprogrammi sisust ja võimalustest on üks peamisi varajase väljalangemise põhjustest. Varajase avalduse esitamisega saavad peagi keskkooli lõpetavad noored varakult teada õppekava sisu ja võimaluste kohta tööturul,“ rääkis Voll.

Varajased avalduste esitajad saavad võimaluse püsida neid huvitava õppekava infoväljas ning osaleda teadlikumalt ka tehnikaülikooli erinevatel üritustel, kus eesmärgiks tutvustada õppimist TalTechis. Vähem oluline pole ka enne õppima asumist tutvuda ülikoolilinnakuga, uudistada erinevaid laboreid, kohtuda samal õppekaval õppivate tudengitega ja palju muud.

TalTechis kehtib lävendipõhine vastuvõtt, mis tähendab, et kõik, kes lävendi ületavad, on automaatselt ka ülikooli vastuvõetud. Kokku saab järgmiseks õppeaastaks avaldusi esitada 32-le esimese astme (bakalaureuse, rakenduslikule ja integreeritud) õppeprogrammile ja 39-le magistrikavale.

Iga sisseastuja saab esitada kuni kaks avaldust. Need, kes gümnaasiumit veel lõpetanud pole, on tinglikult vastu võetud kuni riigieksamite tulemuste selgumiseni. Kui mingil põhjusel abituriendil laia matemaatika või eesti keele eksam ebaõnnestub, on tal võimalus oma tulemust parandada ülikoolis toimuvatel katsetel.

Avaldusi saab esitada läbi sisseastumise infosüsteemi SAIS.

Tähtsad kuupäevad

1. detsember 2019 – algab avalduste esitamine vastuvõtu infosüsteemis SAIS

27. jaanuar – 2. veebruar 2020 – vastuvõtukatsete 1. periood

16. – 29. märts 2020 – vastuvõtukatsete 2. periood

4. mai – 10. mai 2020 – vastuvõtukatsete 3. periood

15. – 25. juuni 2020 kell 12.00 – registreerumine eesti keele ja matemaatika sisseastumiskatsetele bakalaureuse- ja integreeritud õppesse kandideerijatele

25. juuni – 7. juuli 2020 kell 12.00 – avalduste ja dokumentide esitamine tööpäevadel TalTechis kohapeal

26. juuni 2020 – sisseastumiskatsed matemaatikas Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel ja Kuressaares

29. juuni 2020 – sisseastumiskatse eesti keeles Tallinnas

8. – 12. juuli 2020 – vastuvõtukatsete 4. periood I astme kandideerimisel

9. – 10. juuli 2020 – vastuvõtukatsete 4. periood magistriõppesse kandideerimisel

15. juuli 2020 kell 23.59 – õppimatuleku kinnitamise lõpptähtaeg

12. – 13. august 2020 – vastuvõetud üliõpilaste immatrikuleerimine

24. august 2020 – eelnädala algus 2020/2021. õppeaastal vastu võetud tudengitele

Tallinna Tehnikaülikool on Eesti tehnika- ja IT-teaduse ning -hariduse lipulaev, kust saab kõrgharidust kõigil astmetel inseneri- ja tehnikateadustes, infotehnoloogias, majanduses, loodusteadustes ja merenduses. Eesti ainsa tehnoloogiaülikooli unikaalsus peitub valdkondade sünergias, mis aitab kaasa uute ideede sünnile.

Laeb infot...