Tallinna Tehnikaülikool

19. jaanuaril toimunud TalTechi senati kohtumisel valiti lõppvooru pääsenud 4 kandidaadi hulgast 22 poolthäälega mereveonduse tenuuriprofessoriks Dr Ulla Tapaninen. Koos Dr Ulla Tapanineniga konkureerisid lõppvoorus Dr Orestis Schinas, Dr Anja Helena Bask ja Dr Bekir Sahin. 

Dr Ulla Tapanineni tugevusteks on pikaajaline töökogemus ja koostöö mereveonduses tegelevate ettevõtete ja avaliku sektoriga nii Läänemere regioonis kui ka laiemalt Euroopas. Ta on osavalt suutnud oma kontakte ja koostööd kasutada projektide algatamiseks, rahastuse hankimiseks ja oma uurimisgrupi arendamiseks. Samuti on tal töökogemus sarnasel ametikohal töötamisel (Meretranspordi logistikasüsteemide professor Turu Ülikoolis ja teadusdirektor Kotka Merenduskeskuses). Samaväärselt oluline on tema pikaaegne kogemus mereveonduse erialaainete õpetamisel. 

Konkursi korraldamine ning värbamine on olnud pikk ning põhjalik protsess, millesse on panustanud nii värbamiskomisjoni liikmed kui ka paljud mereakadeemia töötajad, kes on oma kontaktide võrgustikus konkursi infot edastanud. 

Värbamiskomisjoni liikmeteks olid: 

  • Mihkel Kõrgesaar, Eesti Mereakadeemia laevaehituse professor, komisjoni esimees;
  • Roomet Leiger, Eesti Mereakadeemia direktor; 
  • Dago Antov, inseneriteaduskonna transpordiplaneerimise professor; 
  • Abbas Dashtimanesh, Eesti Mereakadeemia meretehnika professor; 
  • Olli-Pekka Hilmola, Eesti Mereakadeemia külalisprofessor, Lappeenranta-Lahti Tehnikaülikooli logistikaprofessor; 
  • Marju-Triin Pilt, personaliosakonna esindaja;
  • Anu Johannes, teadusosakonna esindaja.
     

Järgmise sammuna asutakse senati poolt välja valitud kandidaadiga läbi rääkima ja täpsustama tööle asumise tingimusi. 

Lisaks saavad huvilised järelvaadata ka novembris toimunud Venia Legendi salvestusi kõigi kandidaatidega, klikkides vastaval nimel:
Dr. Ulla Tapaninen 
Dr. Bekir Sahin
Dr. Orestis Schinas 
Dr. Anja Helena Bask 
 

Värbamiskomisjoni tööst, välistest kandidaate hindavatest ekspertidest ning valimistest. 

Värbamiskomisjon korraldab professori valimise läbiviimist, vajadusel kandidaatide sihtotsingut ja eelvalikut ning kandidaatide teavitamist konkursiga seonduvast teabest ja otsustest. Värbamiskomisjon kontrollib professori ametikohale kandideerijate dokumentide vastavust ametikoha kandideerimisnõuetele. 
Eelvalikust edasi pääsenud professori ametikohale kandideerijaid hindavad vähemalt 3 eksperti väljaspool Eestit, kelle kvalifikatsioon peab olema vastavuses hinnatava ametikoha kvalifikatsiooninõuetega. Rektor nimetab eksperdid professori ametikohale kandideerijate hindamiseks, määrab eksperthinnangute ja kandidaatide pingeridade esitamise tähtaja. Ettepaneku ekspertide nimetamiseks teeb värbamiskomisjon kooskõlastatult teadusprorektoriga. Kandidaatide pingerea koostab ekspertide hinnangute alusel värbamiskomisjon.
Professori ametikohtade täitjad valitakse ülikooli senatis. Värbamiskomisjon edastab professori ametikohtadele kandideerijate dokumendid, ekspertide arvamused ja värbamiskomisjoni poolt Lisa 3 „Akadeemilise hindamise maatriks“ põhjal koostatud pingerea ülikooli senatile. Valimised toimuvad salajasel hääletamisel.
Tallinna Tehnikaülikooli tenuuriprofessorite kvalifikatsiooninõuded tulenevad akadeemilise karjääri korraldusest ning selle Lisast 3 „Akadeemilise hindamise maatriksist“.
 

Laeb infot...