Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi valgustehnika labor on nüüdsest Eesti ainukene laiapõhjalise akrediteeringuga labor, kus on võimalik läbi viia rahvusvaheliselt tunnustatud sise- ja välisvalgustuse mõõtmisi, lampide ja valgustite tehniliste parameetrite määramist.

Akrediteeringu väljastas hiljuti Eesti Akrediteerimiskeskus. „Akrediteeringuga tõestame, et meie mõõtetulemused on usaldusväärsed ning neid tunnustatakse ka teiste laborite poolt Eestis ja mujal. Teist nii laia valgustehniliste parameetrite mõõtmiste võimekusega laborit polnud seni üheski Balti riigis. Põhjamaades on sarnane labor ainult Norras,“ selgitas labori mõõtespetsialist Toivo Varjas.

Akrediteeringu taotlemiseks peab labor omama nõuetekohast juhtimissüsteemi, väga täpselt järgida mõõtemetoodikaid ning esitada kvaliteeti tõendavad dokumente. Labori töö vastavust kõigile nõuetele hinnatakse ka kohapeal.

Akrediteerimiskeskuse peaassessor Anastassia Filimonova sõnul on akrediteerimise eesmärk labori töö kvaliteedi hindamine, et veenduda labori katsete vastavuses rahvusvahelistele mõõtemetoodikatele ning nõuetele. Ühtlasi on see klientidele kindlaks märgiks labori kompetentsusest ja usaldusväärsusest. 

Labori mõõtmiste põhjal saavad näiteks ehitusfirmad veenduda, et nende ehitatud valgustuspaigaldised vastavad nõuetele. Kohalikud omavalitsused saavad kontrollida, kas teed ja tänavad on valgustatud standardite kohaselt. Maaletoojad saavad lasta kontrollida valgusallikate ja valgustite tehnilisi parameetreid. Varjase sõnul aitab labor luua ka ülikooli sees uut valgustehnika alast oskusteavet, mida rakendada õppetöös ja täienduskoolitustel.

„Väga hea meel on selle üle, et meid on pärast akrediteeringu saamist juba ka rahvusvaheliselt märgatud. Näiteks on meie vastu huvi tundud Riia Tehnikaülikool, et teha koostööd Riia linna leedreklaamekraanide mõõtmisel,“ rõõmustas Varjas. Ta lisas lõpetuseks, et väljaspool akrediteeringuala teostab labor ka valgustustehnilisi uuringuid ja ekspertiise.

Laeb infot...