Tallinna Tehnikaülikool

TalTech Virumaa kolledž ja kood/Jõhvi sõlmisid 9. mail ühiste kavatsuste kokkuleppe regionaalse hariduse arendamiseks ning parimate võimaluste tagamiseks kvaliteetse, laiapõhjalise ja jätkusuutliku hariduse omandamiseks. Kokkulepe eesmärk on toetada ja väärtustada regionaalset täiend- ja kõrgharidust ning tagada mõlema poole õppuritele parimad võimalused.

Lepingu raames saavad õppurid tutvuda mõlema haridusasutuse poolt pakutavate õppekavade ja õppimisvõimalustega, mis annab võimaluse laiendada silmaringi ning leida sobiv eriala. Lisaks saavad kood/Jõhvi õppurid edasiõppimise võimaluse kõrghariduses, lähtudes kehtivatest vastuvõtutingimustest. Virumaa kolledži kursuste läbimine annab koodikooli õppuritele võimaluse saada tunnistus, mille ainepunkte saab arvestada edasiõppimisel kõikides Eesti ülikoolides. See tähendab, et neil avaneb võimalus omandada veelgi rohkem teadmisi ja oskusi, mida saab rakendada karjääri edendamisel.

Jõhvi kood

“Sõlmitav lepe annab mõlema poole õppuritele uusi ja põnevaid võimalusi ning aitab tõsta regionaalse hariduse taset ja arendamisvõimekust. Virumaa kolledž on pühendunud hariduse ja teaduse edendamisele maakonnas ning sõlmitav kokkulepe aitab meil seda eesmärki täita,“ kinnitas kolledži direktor Mare Roosileht.

Virumaa Kolledž ja kood/Jõhvi on avatud koostööks ning kavatsevad algatada mitmeid ühisprojekte, sealhulgas ka rahvusvahelisi. Samuti ollakse valmis korraldama ühiseid eriala- ja karjääripäevi.

kood/Jõhvi juhatuse liige Elle-Mari Pappel-Näks märkis: “Ida-Virumaa regioonis toimuvad haridusalased koostööd on vajalikud, et tagada piirkonna pidev areng. Usume, et koostöös Virumaa Kolledžiga saame jätta tervikuna veelgi positiivsema jälje kohalikule hariduselule, kui ka ette võtta üheskoos erinevaid huvitavaid projekte mida üksi saavutada on keerukas.”.

Enne kokkuleppe sõlmimist oli kood/Jõhvi õppuritel võimalik tutvuda Virumaa kolledži laboritega, kus üliõpilased tutvustasid oma projekte ning jagasid õppimiskogemusi. Keskharidust omavad õppurid võivad juba kohe esitada sisseastumistaotluse kõikidele kolledži rakenduskõrghariduse erialadele. Kolledžis on võimalik alates sellest sügisest õppida ka kolmel magistriõppekaval.

Kokkulepe on oluline samm regionaalse hariduse arendamise suunas ning toob kasu nii mõlema haridusasutuse õppuritele kui ka maakonnale laiemalt.

Täpsem info:

Mare Roosileht, mare.roosileht@taltech.ee, 5201 853

Elle-Mari Pappel-Näks, elle@kood.tech, 5380 6188

Laeb infot...