Tallinna Tehnikaülikool

Teisipäeval, 30. novembril saab alguse Gustav Adolfi Gümnaasiumi eestvedamisel 34. rahvusvaheline reaalainete olümpiaad Riia-Vilnius-Tallinn-Helsinki-Västerås-Sankt Peterburg. Ülesandeid aitab luua Tallinna Tehnikaülikooli eksami- ja olümpiaadikool.

Reaalainete olümpiaad_GAG_TalTech

Tegemist on koolide seas väga erilise, pika ajaloo ja traditsioonidega olümpiaadiga, mis sai alguse juba 1987. aastal. Seekord on olümpiaadi korraldamise au Gustav Adolfi Gümnaasiumil.

Olümpiaadist võtavad osa 108 parimat gümnasistist füüsikut, keemikut ja matemaatikut kuuest koolist: Riia Riiklikust 1. Gümnaasiumist, Vilnius Vytautas Suure Gümnaasiumist, Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Munkkiniemi koolist, Rudbeckianska Gümnaasiumist ja Sankt Peterburgi 2. Gümnaasiumist.

Olümpiaadi veebipõhisel korraldamisel ja pingutust nõudvate ülesannete koostamisel teeb Gustav Adolfi Gümnaasium koostööd TalTech eksami-ja olümpiaadikooliga. Olümpiaad toimub sel aastal veebis TalTech Moodle keskkonnas.

Olümpiaaditööde parandamine ja hindamine toimub rahvusvahelistes õpetajate töörühmades. Võitjad selguvad 9. detsembril 2021, kui toimub olümpiaadi pidulik lõpetamine ja võistluse korraldamise teatepulga üleandmine Riia Riiklikule 1. Gümnaasiumile.

Olümpiaadi taustast

Balti riikide kolme vanima kooli – Riia Riigigümnaasiumi nr.1, Vilniuse Vytautas Magnus Gümnaasiumi ja Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumi – vahelise võistluste korraldamise traditsioon loodi esmakordselt 1961. aastal. Algselt oli see kehalise kasvatuse õpetajate algatatud spordivõistlus. Alates 1987. aastast toimub iga-aastane reaalteaduste olümpiaad, kus gümnaasiumiastmes (10.-12. klassis) võistlevad õpilased keemia-, matemaatika- ja füüsikaülesannete lahendamises.

Üritus on pälvinud hea vastuvõtu nii õpilaste kui ka õpetajate seas ning seega on osalevate koolide arv aastatega kasvanud: 2008. aastal Munkkiniemi Kool (Soome) ja 2009. aastal Rudbeckianska Gümnaasium (Rootsi) ning 2. St. Peterburi Gümnaasium (Venemaa). 

Koolide koostööprojekt on olnud kõigile osalejatele väga kasulik. Õpetajate ja koolide jaoks on projekt võimaldanud võrrelda partnerkoolide reaalainete õppekavasid ja arendada kooli enda õppekava. Lisaks on see julgustanud matemaatika-, füüsika- ja keemiaõpetajaid vahetama teadmisi töömeetodite kohta ning kogemusi uuenduslike tehnikate ja tehnoloogiate kasutamisel. Kõige olulisem on aga see, et see on pakkunud õpilastele erinevaid haridusvõimalusi, kuna nad ei arenda ainult oma teadmisi täppisteaduste kohta, vaid õpivad ka koostööd tegema ja suhtlema erinevatest kultuuridest pärit inimestega.

Laeb infot...