Tallinna Tehnikaülikool

IT-teaduskonna kõigi astmete tudengite parimad lõputööd, projektid ja taibutalgutel saavutatud tulemused jõuavad suve alguses TalTech IT innovatsioonifestivalil Eesti avalikkuse ette. Lisaks jõuavad lavale teaduskonna uurimisrühmade töö tulemused. Sündmus toimub kolmapäeval 16. juunil innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory.

Sündmuse projektijuhi ja IT-teaduskonna vanemteaduri Tõnn Talpseppa sõnul näitab TalTech selle ürituse abil, millega meie tudengid on hakkama saanud ning rõhk on projektidel ja ellu viidud töödel, mis aitavad ühiskonna või mõne ettevõtte jaoks olulisi probleeme lahendada,“ selgitas Talpsepp. Hübriidüritusele on oodatud osalema ülikooli tudengid, juhendajad ning gümnaasiumi astme õpilased ja õpetajad ning päeva käigus jagatakse ühtlasi välja IT-teaduskonna parimate lõputööde preemiad.

„Kui tegemist on ühiskonnale huvipakkuva või kasuliku projektiga, olgu selleks lõputöö, meeskonnaprojekt või näiteks uurimisgrupi juures või taibutalgute raames tehtud töö – üksi või grupiga – siis andke sellest mulle teada. Samuti saavad töid üritusele soovitada lõputööde komisjonid,“ ütles projektijuht, kes ootab uurimisrühmadelt tudengitele väljakutsuvaid teemasid ja kaasamist oma projektidesse.

Eriti oodatud on aga meeskonnaprojektid, sest üheskoos saab hoopis suuremaid asju korda saata kui üksinda. Samuti ootavad korraldajad õppekavadelt meeskonnaprojektide või taibutalgute tugevamat integreerimist õppesse, et tiheda ajagraafikuga tudeng jõuaks õpingute käigus tegeleda ka ühiskonna praktiliste probleemide lahendamisega. „Tudengitelt ootame muidugi aktiivset osalemist erinevates projektides ning soovitan soojalt leida aega ja motivatsiooni, et erinevatel väljakutsetel ja taibutalgutel osaleda ning hiljem avalikkusele tehtut presenteerida,“ kõneles Tõnn Talpsepp.

Korraldajad kaasavad üritustele kõik ettevõtted, kes on varasemalt tudengitele projekte välja pakkunud või ülikooli tegemistega kokku puutunud - osalenud praktikakohvikutes või muud moodi koostööd teinud. Projektijuhi kinnitusel on ürituse meeskond avatud ettevõtete või ka uurimisrühmade täiendavate projektide pakkumisele ning nö innovatsiooni kiirendi mõttes võib projekti initsiatiiv tulla hoopis tudengitelt endalt.

Lähem info ja osalemise tingimused ilmuvad peagi siin.

Lisainfo ja kontakt: Tõnn Talpsepp
tonn.talpsepp@taltech.ee
innovatsioonifestival@taltech.ee

Laeb infot...