Tallinna Tehnikaülikool

Septembrikuu lõpus alustasid 40 Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhti aastases koolitusprogrammis, mille eesmärk on arendada ja ühtlustada haigla töötajate juhtimisalaseid teadmisi ning tõhustada erinevate tasandite juhtide igapäevatööd. Arendusprogrammi koostasid oma ala tippeksperdid Tallinna Tehnikaülikooli e-meditsiinikeskusest ja ärikorralduse instituudist.

Avatud ülikooli korraldatud arenguprogramm on suunatud regionaalhaigla juhtidele ja nende järelkasvule, kelle töö hõlmab valdkonna juhtimist, tegevuste planeerimist, analüüsimist ning üldist koordineerimist. Juhid tutvuvad majanduspoliitika ja tervishoiusüsteemi korraldusega, haigla ressursside juhtimisega ja arendavad juhtimis- ja eestvedamisalaseid oskuseid.

Avatud ülikooli projektijuhtide Maarja Tosso ja Berit Viikna sõnul saavad osalejad teadmisi digitaalse innovatsiooni hindamis- ja rahastamisprotsesside, haiglas kasutatavate infosüsteemide ning erinevate terviseandmete kasutamisvõimaluste kohta. „Koolitus pöörab tähelepanu ka juhi võimele innustada ja motiveerida ning töötajate koostöövõimele, mida toetab edukas sisekommunikatsioon.“ lisas Tosso.

Koolitusprogrammi on kaasatud viis e-meditsiini keskuse teadus-, arendus- ja õppetöös osalevat eksperti  (Priit Kruus, Tanel Ross, Jaanus Pikani, Peeter Ross ning Janek Metsallik), kellel on märkimisväärne valdkonna edendamise ja e-tervise rakendamise kogemus. Janek Metsalliku sõnul jätavad küberturvalisus ja andmekaitse mulje keerukatest ning spetsiifilisi oskusi nõudvatest valdkondadest. „Ometi ei teki IT turvalisus maagiliselt lihtsalt IT turvajuhi kabinetis. Koolitusel arutame, millised mõisted ja kehtestatud reeglid aitavad küberturvalisust mõtestada. Samuti on oluline millised harjumused ja infoallikad suurendavad turvalisust iga töötaja tasandil ja kuidas hinnata turvalisuse taset oma asutuses." rääkis Metsallik.

TalTechi ärikorralduse instituudist on kaasatud arendusprogrammi läbiviimisse organisatsiooni ja juhtimise valdkonna spetsialistid Maris Zernand-Vilson, Liina Randmann, Aive Pevkur ja Mike Franz Wahl. Programmile annab olulise lisaväärtuse individuaalsed kootsingu sessioonid.

Arendusprogrammile paneb punkti visiit välisriigi haiglasse, mille käigus tutvutakse teiste oma ala spetsialistiga ning vahetatakse kogemusi. 

TalTechi e-meditsiini keskus on Eesti suurim e-tervise teadus- ja õppekeskus, mille eesmärk on tervishoiu innovatsiooni ning digitaliseerimisega seotud infotehnoloogiliste lahenduste arendamine ning nende rakendamiseks vajalike koosvõimet tagavate tegurite uurimine.

TalTechi ärikorralduse instituut tegeleb oma teadus- ja arendustegevuses ning õppetöös ärijuhtimise erinevate aspektidega – jätkusuutlik äriareng, teadmus- ja innovatsioonijuhtimine, riskijuhtimine, strateegiline juhtimine,  turundus, tarneahela juhtimine,  majandusarvestus, personalijuhtimine, tulemusjuhtimine, digiühiskond, rahvusvaheline äri ja ettevõtlus.

TalTechi avatud ülikool on täienduskoolituse ja elukestva õppe arendamiseks loodud üksus, mis koostöös teaduskondadega pakub võimalusi saada täienduskoolitusi ametialase karjääri edendamiseks, ümberkvalifitseerumiseks või lisaeriala omandamiseks.

Laeb infot...