Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool avab 5. detsembril Ringmajanduse tuumiklabori. Labor hakkab pakkuma TalTechi kontakte ja kompetentse, et koostöös teadlaste, organisatsioonide, ettevõtete ja idufirmadega otsida jätkusuutlikke lahendusi energia- ja toormekriisi väljakutsetele.

Ringmajanduse tuumiklabori avamise bänner

Ringmajanduse tuumiklabori juht Allan Niidu ütles selgituseks, et labori puhul pole tegu reaalse ruumi, vaid virtuaalse platvormiga. “Vajadus ühtse kommunikatsiooni- ja koordineerimiskeskuse järele kujunes viimastel aastatel, kui ülikoolis tekkis üha enam ringmajandusega seotud projekte ja sai selgeks, et koostöös ja ühtses inforuumis oleks meie inimestel võimalik ringmajanduse arendamisel palju rohkem ära teha. Nägime, et sarnaseid koostööplatvorme leidub ka mujal Euroopas, hiljuti saime tutvuda Rootsi Kuningliku Tehnikaülikooli juures asutatud ringmajanduse keskuse tööga. Seega oli ka meil viimane aeg tegutseda - kes teine peaks uut majandusmudelit ja säästlikumat tootmisviisi edendama kui mitte Eesti ainus tehnikaülikool,” rääkis Niidu.

Niidu sõnul hakkab tuumiklabor koordineerima ringmajanduse erialade koostööd ülikooli sees ning pakkuma oma teaduskompetentsi ka väljapoole. “Suur soov on tõsta uuele tasemele suhtlus ettevõtetega ja ma ei mõtle siin ainult idufirmasid, kust on tulnud muidugi väga innovaatlisi ringmajanduse lahendusi. Kuid ka konventsionaalne ettevõtlus, suur ettevõtlus peab jõudma jätkusuutliku tootmiseni, just seal on suured mahud. Nüüd, kus me oleme saanud energia- ja toormekriisi omal nahal tunda, peab seda järjekindlamalt otsima võimalusi, kuidas kord maa seest võetud toormeid maksimaalselt kaua ringluses hoida.” 

Koostöö algataja võib Niidu kinnitusel olla ka ülikool, kes hakkab otsima oma ideele kasutajat. “Me tahame aga siiski arendada just teistpidist lähenemist - et tuumiklabori poole pöörduks ettevõtted, kes soovivad oma jalajälge vähendada, materjale või jäätmeid ümber töötada, otsida tootmisahelas võimalusi ringmajanduseks. Saame pakkuda välja erinevaid koostöömudeleid - näiteks teha avatud töötubasid, kus ühe laua taga on koos nii ettevõtte kui ka ülikooli meeskond ja teadlased püüavad ettevõtte püstitatud probleemi lahendada. Ühtlasi olla abiks ka rahastusvõimaluste otsimisel, sest ülikoolil on lai ja rahvusvaheline koostöövõrgustik.”

Ringmajanduse tuumiklabori avaüritus toimub 5. detsembril TalTechi Mektory majas. Lisaks tuumiklabori juhile Allan Niidule võtavad sõna TalTechi rektor Tiit Land, Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse ja ettevõtluse (DG GROW) peadirektori asetäitja Maive Rute, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse nõunik Madis Tilga ja ettevõtjate esindajad. 

Sündmus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine karin.kaar@taltech.ee. Esitlusi on võimalik jälgida ka Teamsi vahendusel.

Laeb infot...